Prawo do sądu na gruncie Konstytucji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo do sądu na gruncie Konstytucji  - strona 1

Fragment notatki:

PRAWO DO SĄDU - POJĘCIE UNORMOWANE W POLSKIEJ KONSTYTUCJI - ART. 45, 37 UST. 2, ART. 77 UST. 2 - ORAZ W EUROPEJSKIEJ KARCIE PRAW CZŁOWIEKA - ART. 6. Prawo do sądu może być rozpatrywane w dwóch znaczeniach: JAKO NORMA, ZASADA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO - wg niej ustawodawca tak winien regulować postępowanie prawne w przedmiocie ochrony wolności i praw, aby przyjmować właściwości sądu, jego kompetencje do ostatecznego rozstrzygnięcia.
Orzeczenia sądowe - prawomocne - mogą być znoszone tylko w dwóch sytuacjach: a) poprzez indywidualny akt łaski Prezydenta, b) poprzez ustawę amnestyjną - jako akt woli parlamentu.
JAKO PRAWO PODMIOTOWE - osobiste prawo jednostki. W Konstytucji jest ono ujęte w wolnościach i prawach osobistych. W oparciu o prawo podmiotowe i przy po przyjęciu zasady bezpośredniego stosowania Konstytucji można przyjmować i wyprowadzać wnioski, iż daje ono podstawę do roszczenia - żądania rozpatrzenia sprawy przez sąd, zgodnie z regułami konstytucyjnie określonymi i to bez nieuzasadnionej zwłoki.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz