Prawo cywilne - wykład - Kodeks cywilny

Nasza ocena:

3
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1799
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - wykład - Kodeks cywilny - strona 1 Prawo cywilne - wykład - Kodeks cywilny - strona 2 Prawo cywilne - wykład - Kodeks cywilny - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO CYWILNE - jedna z gałęzi systemu prawa
- element prawa prywatnego, czyli prawa, które reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują własne, prawnie chronione sfery interesów majątkowych i niemajątkowych. „prawo cywilne” - etymologicznie wywodzi się z łacińskiego „ius civile” - było to prawo obowiązujące obywateli rzymskiego Znaczenie przedmiotowe prawa cywilnego: zespół norm regulujących określone stosunki społeczne w pewien właściwy im sposób
Znaczenie podmiotowe prawa cywilnego:
uprawnienie lub zespół uprawnień wyznaczonych przez norm prawne przysługujących określonemu podmiotowi Prawo cywilne - to zespół norm prawnych, które regulują stosunki cywilno - prawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi
Stosunek cywilno - prawny - rodzaj stosunku społecznego, ukształtowanego na podstawie norm prawa cywilnego Cechy stosunku cywilno - prawnego:
Zasady - kategoria norm prawnych, które wyróżniają się dwoją doniosłością oraz szczególną rolą, jaką pełnią na obszarze wspomnianej gałęzi prawa. przyznanie podmiotom prawa tzw. autonomii prywatnej (podmioty mogą własnym działaniem kształtować swoje stosunki prawne). Wykluczone jest władcze wkroczenie jednego podmiotu w sferę autonomii prywatnej innego podmiotu równorzędność podmiotów prawa - usytuowanie podmiotów prawa, w stosunkach między nimi, na pozycji równorzędnej. Strona nie może w sposób władczy ukształtować pozycji drugiej strony
zasada odpowiedzialności za szkodę - odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa zasada autonomii woli stron - każda ze stron może dobrowolnie kształtować swój stosunek. Czy chce, jak chce, z kim chce. Wyraża kompetencję podmiotów prawa cywilnego do swobodnego kształtowania stosunków cywilnoprawnych przez czynności prawne - w szczególności przez umowy (zasada swobody umów - art. 353¹ Oznacza swobodę w podjęciu decyzji o zawarciu umowy, swobodę w wyborze kontrahenta, swobodę w kształtowaniu treści umowy. Swoboda ta ma jednak swoje granice - zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje.)
zasada ochrony osobowości każdego człowieka w równej mierze - składa się na to zdolność prawna, która przysługuje każdemu człowiekowi w takim samym zakresie. Wiąże się z nią zdolnośc do czynności prawnych, na podstawie której człowiek sam może realizować stosunki cywilnoprawne, jej zakres podlega ograniczeniu tylko z przyczyn naturalnych (wiek, upośledzenie psychiczne). Wspomniana zasada obejmuje również ochronę wartości niemajątkowych, a realizowaną przez instytucję ochrony dóbr osobistych.

(…)

… ze skutkiem w postaci wyznaczenia negatywnych następstw zachowania sprzecznego z nim (np. nadużycie prawa podmiotowego art. 5, nieważność czynności prawnej art. 58 § 2
- kryterium wykładni oświadczeń woli (art. 65)
kryterium: oceny powstania, zmiany lub ustania stosunku cywilnoprawnego Kodeks cywilny
Część ogólna (art. 1 - 125)
Prawo rzeczowe (art. 126 - 352)
Prawo zobowiązań (art. 353 - 921)
Prawo spadkowe…
… systemowa - wykładani odwołuje się do założenia, że ustawodawca tworzy spójny system prawa, w którym nie powinny obowiązywać normy miedzy sobą niezgodne lub sprzeczne:
- lex specialis derogat legi generali
- lex posterior derogat legi priori
- lex superior derogate legi inferiori
4

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz