Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji

note /search

Ochrona posiadania - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1561

OCHRONA POSIADANIA POZASĄDOWA art. 343 Realizowana przez samego posiadacza obrona konieczna - wchodzi w rachubę gdy dochodzi do naruszenia posiadania, ale nie zostało ono jeszcze dokonane - polega na odparciu bezpośredniego i bezprawnego ataku na rzecz - środki odparcia zamachu muszą być adekw...

Prawo cywilne - wykład - Kodeks cywilny

  • Uniwersytet Łódzki
  • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1939

PRAWO CYWILNE - jedna z gałęzi systemu prawa - element prawa prywatnego, czyli prawa, które reguluje stosunki między autonomicznymi podmiotami, którym przysługują własne, prawnie chronione sfery interesów majątkowych i niemajątkowych. „prawo cywilne” - etymologicznie wywodzi się z łacińskiego „

Prokura - referat

  • Uniwersytet Łódzki
  • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2583

Anna Szałkiewicz Prokura Przedmiotem naszych rozważań będzie szczególne pełnomocnictwo handlowe. W swojej pracy nakreśliłam rys historyczny instytucji prokury oraz omówiłam obecny stan prawny. Instytucja prokury jest mocno zakorzeniona w polskim ...

Wykład - artykuły o spadkach

  • Uniwersytet Łódzki
  • Zarys prawa cywilnego z umowami w administracji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

SPADKI art. 928 - niegodność art. 930 - przebaczenie art. 931 - grupa pierwsza art. 935 - dziedziczenie przez gminę lub Skarb Państwa art. 939 - ustawowy zapis naddziałowy art. 940 - przesłanki wyłączenia małżonka od dziedziczenia art. 951 - testament alograficzny art. 952 -