Ochrona posiadania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1533
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona posiadania - wykład - strona 1

Fragment notatki:

OCHRONA POSIADANIA
POZASĄDOWA art. 343
Realizowana przez samego posiadacza
obrona konieczna
- wchodzi w rachubę gdy dochodzi do naruszenia posiadania, ale nie zostało ono jeszcze dokonane
- polega na odparciu bezpośredniego i bezprawnego ataku na rzecz
- środki odparcia zamachu muszą być adekwatne do okoliczności
samopomoc
- wchodzi w rachubę, kiedy doszło już do naruszenia posiadania
- ma zapewnić przywrócenie stanu poprzedniego z przed naruszenia
- przywrócenie posiadania nieruchomości: może nastąpić tylko niezwłocznie, posiadacz nie może stosować przemocy względem osób
- przywrócenie posiadania rzeczy ruchomej: samopomoc powinna zostać podjęta natychmiast po naruszeniu, a posiadaczowi groziło niebezpieczeństwo niepowetowanej szkody SĄDOWA art. 344
W każdym wypadku naruszenia posiadania posiadacz może skorzystać z roszczenia posesoryjnego i żądać przywrócenia stanu poprzedniego oraz zaniechania dalszych naruszeń. Skorzystanie z roszczenia nie jest zależne od dobrej wiary posiadacza ani zgodności posiadania ze stanem prawnym. uprawnionym do wytoczenia powództwa posesoryjnego jest zarówno posiadacz samoistny jak i zależny. Posiadacz może pozwać osobę która naruszyła posiadanie bądź też osobę na korzyść której zostało naruszone posiadanie. Roszczenie posesoryjne może być dochodzone w ciągu roku od chwili naruszenia posiadania, po tym terminie roszczenie to wygasa. Co do zasady w postępowaniu posesoryjnym sąd bada stan posiadania i fakt naruszenia, nie rozpoznając samego prawa. Art. 344 § 1 przewiduje od tej zasady wyjątek - zgodnie z tym przepisem pozwany może podnieść zarzut, że stan powstały po naruszeniu jest zgodny z prawem, co zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz