Prawa na dobrach niematerialnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa na dobrach niematerialnych - wykład - strona 1 Prawa na dobrach niematerialnych - wykład - strona 2 Prawa na dobrach niematerialnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH.
Uwagi wstępne.
Ustawa z 1965 nie reguluje wyraźnie właściwości prawa w zakresie prawa autorskiego i wynalazczego.
Odpowiednich rozwiązań kolizyjnoprawnych dopatruje doktryna.
Prawo autorskie.
Autorskie prawa podmiotowe podlegają prawu państwa, w którym następuje realizacja wynikających z nich uprawnień, są zatem tam „położone” gdzie są wykorzystywane.
Terytorializm praw autorskich - powstanie, treść, zgaśnięcie praw autorskich oceniać należy wg prawa państwa, w którym dochodzi się ochrony.
Zakres praw autorskich jest terytorialnie ograniczony.
Str.225
Konwencja genewska 1952, Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych 1886.
Obie podstawowe w zakresie prawa autorskiego konwencje zawierają 3 rodzaje norm:
Normy merytoryczne, normy kolizyjne, normy prawa obcych.
Konwencyjne normy prawa obcych rozstrzygają czy dana sytuacja jest na tyle powiązana ze stronami konwencji, że należy do niej stosować konwencyjne normy merytoryczne i kolizyjne.
Do stanów faktycznych niebieszczących się w zakresie owych „sytuacji konwencyjnych” w państwach będących stronami konwencji stosowane będą wewnętrzne (pozakonwencyjne) normy kolizyjne prawa prywatnego międzynarodowego.
Konwencja berneńska znajduje zastosowanie do praw autorskich - obywateli państw członkowskich- gdy chodzi o ich dzieła nieogłoszone lub ogłoszone po raz pierwszy w jednym z państw członkowskich - oraz do praw autorów- obywateli innych państw, gdy chodzi o ich dzieła ogłoszone po raz pierwszy w jednym z państw członkowskich.
Postanowienia konwencji mogą stanowić podstawę samoistną do ochrony dzieł objętych zakresem działania Konwencji, gdy ustawodawstwo krajowe w danym zakresie ochrony nie przyznaje.
Normy kolizyjne Konwencji nawiązują do zasady terytorializmu.
„zakres ochrony, jako też środki dochodzenia jej zagwarantowane w celu ochrony jego praw, są normowane wyłącznie wg ustawodawstwa tego kraju, w którym żąda się ochrony.”
Kolizyjnoprawny charakter bywa w literaturze przypisywany temu postanowieniu Konwencji berneńskiej, który statuuje zasadę asymilacji (traktowania krajowego).
Można się dopatrzyć normy kolizyjnej przewidującej właściwość prawa państwa członkowskiego, w którym dochodzi się ochrony, skoro w myśl wyrażonej tam zasady asymilacji podmiotowi uprawnionemu wedle konwencji powinny być przyznane takie same prawa, jak obywatelom państwa, w którym podmiot ów pragnie ze swych praw skorzystać.


(…)

… oraz określa zakres i środki jego ochrony.
Nie obejmuje zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych podmiotów prawa autorskiego, zobowiązań z umów autorskich, dziedziczenia praw autorskich.
Zagadnienia te podlegają prawu wskazanemu przez odpowiednie pozakonwencyjne krajowe normy kolizyjne ppm.
Prawo własności przemysłowej.
Zasada terytorializmu - oznacza że o środkach i zakresie ochrony uprawnionego…
… przemysłowej - ustawa nie narusza postanowień umów międzynarodowych .
Odpowiednie stosowanie przepisów w razie niepełnej regulacji konwencyjnej lub pozostawienia niektórych kwestii w gestii organów krajowych w zakresie trybu udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografie układów scalonych.
Osoby zagraniczne korzystają z uprawnień…
….
Terytorializm praw autorskich - powstanie, treść, zgaśnięcie praw autorskich oceniać należy wg prawa państwa, w którym dochodzi się ochrony.
Zakres praw autorskich jest terytorialnie ograniczony.
Str.225
Konwencja genewska 1952, Konwencja berneńska o ochronie dzieł literackich i artystycznych 1886.
Obie podstawowe w zakresie prawa autorskiego konwencje zawierają 3 rodzaje norm:
Normy merytoryczne, normy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz