Praktyczne zastosowania fitoremediacji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Praktyczne zastosowania fitoremediacji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Praktyczne zastosowania fitoremediacji    Pozytywne rezultaty przy zastosowaniu fitoremediacji uzyskano w Czarnobylu  na Ukrainie oraz w zakładach Daimler-Chrysler w Detroitw USA.  W Czarnobylu fitoremediacji poddane zostały grunty oraz woda gruntowa,  wykazujące podwyższoną zawartość cezu i strontu. Proces przebiegał metodą  in situ  w środowisku wodnym na poletkach zalewowych.  Zastosowano słoneczniki, charakteryzujące się szybkim wzrostem oraz  dużym przyrostem masy roślinnej. W rezultacie w okresie dziesięciodniowego okresu  wzrostu słonecznikow, poziom toksyn zredukowany został o 90%.  Firma Daimler-Chrysler zdecydowała się na fitoremediację typu  ex situ.  Skażony grunt z terenu oddziału kuźni i odlewni, zanieczyszczony głownie ołowiem  na głębokość 1m, został wykopany i umieszczony w specjalnie zaprojektowanych  skrzyniach, zapewniających szczelność oraz wyposażonych w system nawadniania.  Obecnie prawie cała planeta jest jednym ogromnym placem budowy, bazą  paliwową i składowiskiem odpadow. Z przyrody wydobywa się wielkie ilości  surowcow stanowiących bogactwa naturalne.  Już samo ich wydobycie prowadzi do powstania ogromnych ilości odpadow.  Wydobyte surowce przetwarza się, aby wytworzyć dobra wprowadzając do nich  ogromne ilości energii z paliw. Zużyte produkty wyrzuca się jako bezwartościowe  materiały do środowiska, przez co zakłoca się, uszkadza, a nawet unicestwia  procesy ekologiczne.  Aby uniknąć globalnego  „załamania środowiska”,  konieczne jest wprowadzenie działań  niwelujących lub minimalizujących negatywny wpływ człowieka na środowisko, w ktorym  żyje. Są nimi procesy efektywniejszego wykorzystania wydobywanych zasobow, jak rownież  technologie unieszkodliwiania bądź odzysku substancji toksycznych (dla organizmow  żywych i środowiska).  W zależności od rodzaju, postaci czy stężenia unieszkodliwianych lub  odzyskiwanych składnikow, stosowane technologie można podzielić na:  mechaniczne,  fizykochemiczne  biologiczne.  Obecnie najszersze zastosowanie, podczas odzysku lub unieszkodliwiania metali ciężkich,  mają metody fizykochemiczne.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz