Pracownik i pracodawca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pracownik i pracodawca  - strona 1 Pracownik i pracodawca  - strona 2

Fragment notatki:

PRACOWNIK 1 .art.22§2- pracownik - „ Pracownikiem może być osoba, która ukończyła 18 lat”. Na warunkach określonych w dziale 9 pracownikiem może być również osoba, która nie ukończyła 18 lat” Osoba, która tego wieku nie ukończyła może być pracownikiem na warunkach szczególnych przewidzianych w dziale 9. Poza wskazanymi wyjątkami w dziale 9, umowa o pracę osoby poniżej 18 roku życia jest nieważna.
2. art.22§3 - „osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może bez zgody przedstawiciela ustawowego nawiązać stosunek pracy oraz dokonywać czynności prawnych, które dotyczą tego stosunku. Jednakże gdy stosunek pracy sprzeciwia się dobru tej osoby, przedstawiciel ustawowy za zezwoleniem sądu opiekuńczego może stosunek pracy rozwiązać”.( osoby między 13 a 18 rokiem życia, osoby częściowo ubezwłasnowolnione).
3.istnieje autonomia między art.22§3 a art.190§2 , gdyż ograniczona zdolność do czynności prawnych przysługuje osobom, które ukończyły 13 lat a art. 190 zakazuje zatrudniania osób, które nie ukończyły 16 lat. Stosunek pracy może nawiązać tylko osoba, która ukończyła 16 lat i tylko na warunkach określonych w dziale 9 kodeksu pracy, jeżeli nie ukończyła 18 lat. PRACODAWCA I ZAKŁAD PRACY 1. art.3 -pracodawca -„Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników”
2 . „zatrudniają one pracowników ”- polega na objęciu pojęciem pracodawcy także osoby fizycznej, do której stosowano poprzednio tylko odpowiednio przepisy dotyczące zakładu pracy
3. „jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej”- zachowanie istoty pojęcia zakładu pracy
4.brak podstaw do przyznania atrybutu pracodawcy jednostce organizacyjnej, będącą własnością osoby fizycznej (zakłady rzemieślnicze i gospodarstwa rolne nie są pracodawcami)
5.pojęcie zakładu pracy występuje w przepisach rozdziału I działu drugiego zatytułowanego stosunek pracy, art.23 1 mówi o konsekwencjach przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę .§1 tego art. „ w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy (...)”.§2 -„ za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie”. W przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę odpowiedzialność za te zobowiązania ponosi wyłącznie nowy pracodawca.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz