Powiat Mrągowski, gmina Mikołajki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powiat Mrągowski, gmina Mikołajki - strona 1 Powiat Mrągowski, gmina Mikołajki - strona 2 Powiat Mrągowski, gmina Mikołajki - strona 3

Fragment notatki:

Turystyka wiejska Powiat Mrągowski , gmina Mikołajki 1.Powiat Mrągowski.
1.1 status prawny gminy Mikołajki.
2.Ogólna charakterystyka.
2.1 Historia.
3.Turystyka.
3.1 Uwarunkowania turystyczne.
3.2 Fauna i flora.
4.Trasy turystyczne.
4.1 Piesze.
4.2 Rowerowe.
4.3 samochodowe.
4.4 Szlaki.
5.Zabytki.
6.Baza Hotelowa.
7. Oferta promocyjna miasta związana z organizacjąróżnorodnych imprez sportowych i kulturalnych. 8.Obiekty sportowe. 9.Pomniki przyrody. 9.1Rezerwat „ Łajkno” 9.2 Wody powierzchniowe 1.Status prawny gminy Mikołajki Powiat mrągowski - powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie) utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Mrągowo. W skład powiatu wchodzą: gminy miejski: Mrągowo gminy miejsko-wiejskie: Mikołajki gminy wiejskie: Mrągowo , Piecki , Sorkwity miasta: Mrągowo , Mikołajki Mikołajki ( niem. Nikolaiken ) - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Mikołajki. Położone w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, nad jeziorami: Tałty i Jeziorem Mikołajskim.Według danych z 30 czerwca 2010 r. miasto miało 3744 mieszkańców. Status prawny gminy uchwała Nr VIII/66/2000, podjętą na sesji w dniu 30.08.2000 roku i ujednolicony uchwałami Rady Miejskiej w Mikołajkach :
Uchwałą Nr X/108/2001 z dnia 15 listopada 2001 roku,
Uchwałą Nr VII/103/2002 z dnia 30 sierpnia 2002 roku,
Uchwałą Nr III/22/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku,
Uchwałą Nr IV/34/2003 z dnia 21 lutego 2003 roku. Burmistrz Miasta Mikołajki : Piotr Jakubowski Sekretarz Gminy : Joanna Wróbel    Przewodniczący Rady Miejskiej : Sławomir Gawliński Skład osobowy Rady Miejskiej w Mikołajkach 1. Ryszard Borzymowski radny 2. Honorata Ciszewska radna 3. Ryszard Dębowski radny 4. Sławomir Gawliński Przewodniczący RM 5. Bartosz Grabowski radny 6. Agnieszka Olszewska radna 7. Paweł Wątorczyk radny 8. Wojciech Doda radny 9. Andrzej Jaźwiński radny 10. Irena Kozak radna 11. Janusz Ługin radny 12. Zdzisław Michalak Wiceprzewodniczący RM 13. Piotr Niedbała radny 14. Antoni Rakus Wiceprzewodniczący RM 15. Andrzej Reszka radny
W Radzie działają następujące stałe komisje :   Komisja Rewizyjna   Komisja do Spraw Ekonomiczno - Gospodarczych i Budżetu   Komisja do Spraw Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego

(…)

… geomorfologicznych, moreny czołowej i sandrów, chroni bogactwo i różnorodność świata roślin i zwierząt, obfitość lasów, torfowisk, jezior i wód płynących. Przyroda Parku to m.in.: - ponad 60 jezior, w tym największe jezioro w Polsce - Jez. Śniardwy - rzeka Krutyń uznana za jeden z najciekawszych szlaków kajakowych w Europie - ok. 850 gatunków roślin naczyniowych - bogata fauna i ponad 200 gatunków ptaków - 11…
… ochrony dzikiegoptactwa 79/403/EWG zwanej Dyrektywą Ptasią i dyrektywy w sprawieochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory 92/43/EWGzwanej Dyrektywą Siedliskową. Sieć Natura 2000 składa się z dwóchrodzajów obszarów: obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) ispecjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO).
Na terenie Gminy Mikołajki/m.in./ zostały utworzone następujące obszary specjalnej…
…. takich gatunków
jak : zielonka, bąk, bielik, orlik krzykliwy, rybołów, puchacz, włochatka,
cietrzew, łabędź niemy, łyska, hełmiatka, perkoz dwuczuby, bocian
czarny.
Obok obszarów tzw. ptasich na obszarze Gminy Mikołajki występujeobszar ochrony siedlisk tzw. siedliskowy - Ostoja Piska kod obszaruPLH280013, która ma powierzchnię 52 530,5 ha. Obejmuje onnajcenniejsze fragmenty kompleksu leśnego obszaru Puszczy Piskiej,
o najlepiej zachowanych lasach z cechami naturalnymi oraz onajwiększym bogactwie gatunkowym. Ostoja Piska to 17 typów siedliskprzyrodniczych z I załącznika Dyrektywy Siedliskowej / np. dystroficznezbiorniki wodne, łąki trzęślicowe, torfowiska przejściowe, trzęsawiska,grąd środkowoeuropejski/, 6 gatunków ssaków / wilk, ryś/, 2 gatunków
gada / kumak nizinny, traszka grzebieniasta/, 1…
… obecnejprzeprowadzono modernizację 5 kotłowni węglowych (kotłownia osiedlaprzy Pl. Wolności w Mikołajkach, kotłownie w ośrodkach zdrowia wBaranowie i Woźnicach oraz w osiedlu mieszkaniowym w Woźnicach,
kotłownia w Centrum Kultury, kotłownie przy szkołach w Woźnicach,Baranowie, Olszewie ), co pozwoliło na ograniczenie emisji zanieczyszczeńatmosferycznych o ok. 12 - 15%.
W samym centrum miasta Mikołajki ocalało osiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz