Postępowanie w sprawie programu dostosowawczego

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 462
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie w sprawie programu dostosowawczego - strona 1 Postępowanie w sprawie programu dostosowawczego - strona 2

Fragment notatki:

Postępowanie w sprawie programu dostosowawczego Program dostosowawczy -rozwiązanie o charakterze przejściowym, którego celem było doprowadzenie do jak najszybszej realizacji przez podmioty korzystające ze środowiska przewidzianych wymagań ochrony środowiska, zwłaszcza w odniesieniu do tzn. starych instalacji. Rozwiązanie zakładało możliwość częściowych zwolnień z konieczności przestrzegania standardów. Program zakończył się 31 grudnia 2010. Cel programu dostosowawczego - doprowadzenie do jak najszybszej realizacji wymagań ochrony środowiska przez prowadzącego „stare” instalacje, które: nie są w stanie technicznie lub ekonomicznie osiągnąć standardów ochrony środowiska w terminie a za utrzymaniem których instalacji przemawia interes publiczny W powyższym celu możliwe przejściowe zwolnienie z konieczności przestrzegania ustalonych standardów (tymczasowe) Instalacja to: Stacjonarne urządzenie techniczne Zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytuł ma jeden podmiot i położone na terenie jednego zakładu Budowle nie będące urządzeniami ani zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję Prowadzący instalację - podmiot mający do niej tytuł prawny Zakres podmiotowy postępowań w sprawie programu dostosowawczego Podmiot ubiegający się o ustalenie programu dostosowawczego musi: Prowadzić instalację w dniu 1 X 2001 Instalacja musi być zakwalifikowana jako mogąca znacząco oddziaływać na środowisko i bezwzględnie wymaga raportu o oddziaływaniu na środowisko Objęta obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego Należy do grup wskazanych przepisami wykonawczymi Wszczynane tylko na wniosek prowadzącego instalację Skierowany do wojewody Do wniosku dołączone: Projekt programu dostosowawczego Przegląd ekologiczny Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego Nie może być wszczęte ani prowadzone po 30 X 2007r. Wszczęcie postępowania postanowieniem, odmowa decyzją Wszczęcie skutkuje m.in. zawieszeniem postępowań dotyczących ustalenia tzw. odpowiedzialności admin. Negocjacje toczą się między prowadzącym instalację a powołaną przez organ komisją negocjacyjną Stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a. dotyczące rozprawy administracyjnej Maks. 2 miesiące Celem negocjacji ustalenie treści programu dostosowawczego: Terminy realizacji poszczególnych przedsięwzięć Termin i sposób usunięcia szkód spowodowanych eksploatacją instalacji Warunki emisji na poszczególnych etapach Termin i wyrażony procentowo (maks. 70%) zakres odroczenia opłat za korzystanie ze środowiska ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz