Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym - strona 3

Wymagania programowe dla sterowników

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Podaj istniejące wymagania programowe dla sterowników. -badania typu (prototypy, egzemplarze serii próbnej) -badania wyboru (każdy wyprodukowany egzemplarz) Zakres badań -oględziny urządzenia -sprawdzenie zabezpieczeń przed porażeniem -badanie izolacji -próba funkcjonalna -badanie odporności...

Warstwy oprogramowania sygnalizacji w sterowniku mikroprocesorowym.

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

Scharakteryzuj warstwy oprogramowania układu realizacji programu sygnalizacji w sterowniku mikroprocesorowym Oprogramowanie - składa się z dwóch warstw: Warstwa systemowa - opracowana przez konstruktorów sterownika, jednolita dla danego urządzenia. Każda zmiana systemowa wiąże się ze zmianami cech...

Aplikacja VisVAP - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1813

Vissim - narysuj i opisz zaprojektowany na ćwiczeniu algorytm wprowadzany w APLIKACJA VisVAP *„pua” jest to plik tekstowy o budowie segmentowej, poszczególne segmenty podzielone są na nagłówki. Zawiera się tam informacje dotyczące m.in. nazw...

Sterowniki mikroprocesowe i ich zalety

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Wymień znane tobie rodzaje sterowników mikroprocesorowych oraz scharakteryzuj zalety jakie związane są z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego. Sterownik mikroprocesorowy to taki który ma

Znaki pionowe o zmiennej treści - zadanie

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Wymień znane tobie rozwiązania znaków pionowych o zmiennej treści Roletowe - wewnątrz znaku przewijają się kolejne znaki Z wyświetlaczami diodowymi i światłowodowe - diodowe 2-3 stany , światłowodowe -strzałki nad jezdniami Wyświetlacze prędkości - można podzielić na : a) listwowe (mechaniczne) b)...

Etapy działań w makrosterowaniu

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Etapy działań w makrosterowaniu Makrosterowanie - sterowanie na poziomie nadrzędnym. Wyróżniamy 3 etapy działań : Obliczanie planów sygnalizacji Oparte na maksymalizacji szerokości wiązki Oparte na minimalizacji strat czasu SYNCHRO Metody mieszane Wybór planu sygnalizacji Określenie chwili ki...

Metoda - krok po kroku

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

krok po kroku W metodzie tej program składa się z przedziałów sygnalizacyjnych, których czas jest równy krokowi zegarowemu generatora podstawy czasu. Licznik impulsów określa dł. cyklu sygnalizacji oraz czasy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych stanów grup sygnalizacyjnych. Realizacje: -stały...

Podział na podobszary - kryteria

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Podaj kryteria jakimi można kierować się przy ustalaniu podziału na podobszary w systemach sterowania ruchem drogowym na podstawie układu drogowego na podstawie rodzaju odbywającego się ruchu na danym obszarze (ten sposób bardziej preferowany) Pewne firmy proponują dynamiczny sposób łączenia obsz...

Środki oznakowania poziomego - wymagania

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 273

Podaj wymagania użytkowe jakim powinny odpowiadać środki oznakowania poziomego Poziome znaki drogowe są to umieszczone na powierzchni jezdni: linie, strzałki, symbole i napisy. Wymagania użytkowe dotyczące oznakowania poziomego: trwałość fizyczn...

Metoda - przedział po przedziale

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Marek Buda
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 0
Wyświetleń: 350

przedział po przedziale W metodzie tej program składa się z przedziałów o programowanym czasie ich trwania. Podstawowe elementy: -stały lub regulowany generator podst. czasu -licznik impulsów generatora -licznik przedziałów sygnalizacji -układy programowania czasów przedziału sygnalizacji -ukł...