Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym

note /search

Przykładowe rozwiązanie wyposażenia sprzętowego.

 • Politechnika Warszawska
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Przykładowe rozwiązanie wyposażenia sprzętowego syst. ster. ruchem drogowym na podstawie systemu SRD SEGURE (syst. francuski). Jest to system częściowo zdecentralizowany. Detektory indukcyjne (w nawierzchni jezdni) - przekazują do sterownika lokal...

Vialis - sygnalizacja szykanująca

 • Politechnika Warszawska
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 889

Vialis - opisać działanie sygnalizacji szykanującej i wykrywającej zator Realizowany program można udoskonalić na kilka sposobów. Po pierwsze możemy skonfigurować blokowanie realizacji sygnału zielonego dla grup kołowych w momencie, gdy powstał zator za przejściem dla

Aster - algorytm programowania tego sterownika

 • Politechnika Warszawska
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1806

Aster - algorytm programowania tego sterownika W naszym ćwiczeniu wykonaliśmy projekt sygnalizacji świetlnej zawierający 6 grup sygnałowych i składający się z 3 faz ruchu. Ćwiczenie składało się z dwóch części w pierwszej części gener...

Bloki funkcjonalne sterownika lokalnego SSU

 • Politechnika Warszawska
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Bloki(BL.)funkcjonalne sterownika lokalnego SSU BL. Zasilania- z napięcia sieciowego wytwarza napięcie stałe. BL. Licznika- dzieli częstotliwość wejściową zasilacza, na częstotliwości 1Hz i 2Hz BL. Programatora- programuje momenty rozp...

Klasy błędów w sterowniku mikroprocesowym - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Jakie klasy błędów mogą być wyróżnione w sterowniku mikroproc. i jakie reakcje sterownika należy przewidzieć (zaprogramować) dla poszczególnych klas błędów. Kategoria błędów: 1. Niegroźne (brak sygn.ziel.dla pieszych) Dosyć groźne (brak któregoś sygn. czerw.) Fatalne(kolizja zielonych, sygn sprz...

Zadania sterownika lokalnego - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Jakie zadania powinien realizować sterownik lokalny Zadanie sterowania bezpośredniego - polega na wyświetlaniu odpowiedniego sygnału o odpowiedniej sekwencji, na wyświetlaniu prędkości na odcinkach między skrzyżowaniami, sterowanie znakami o zmiennej treści. Zadanie realizacji programu sygnalizacy...

Efekt fantomowy - opis

 • Politechnika Warszawska
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400

Na czym polega efekt fantomowy w układzie optycznym sygnalizatora drogowego i jakie istnieją sposoby jego eliminowania . Efekt fantomowy - zakłócenie podawanego przez komorę sygnału spowodowane zew .

Struktury funkcjonalne systemów sterowania ruchem drogowym

 • Politechnika Warszawska
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 49
Wyświetleń: 700

Podaj i scharakteryzuj typowe struktury funkcjonalne systemów sterowania ruchem drogowym, w których uwzględnia się poziom wyboru parametrów sterowania. Struktura funkcjonalna systemu jest rozumiana jako całokształt zadań realizowanych przez system oraz powiązania między tymi zadaniami. Przy danej st...

Charakterystyka rozkładu światłości

 • Politechnika Warszawska
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Podaj i uzasadnij charakterystykę rozkładu światłości dla komory sygnalizatora Wymagana liczba barw w dowolnym sygnalizatorze powinna być możliwie najmniejsza .Należy unikać w sygnalizatorach barw które stanowią zmieszanie kolorów z trójkąta bar...

Wymagania konstrukcji obudowy sterowników

 • Politechnika Warszawska
 • Urządzenia i systemy sterowania ruchem drogowym
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Podaj istniejące wymagania dotyczące konstrukcji obudowy sterowników Obudowa sterownika zanim zostanie dopuszczona do produkcji i montażu poddawana jest licznym próbom: -Badanie odporności na zmiany temperatury wilgoć i nasłonecznienie (badania wykonywane jest w komorze klimatycznej). -Badanie na ...