Vialis - sygnalizacja szykanująca

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 861
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Vialis - sygnalizacja szykanująca - strona 1 Vialis - sygnalizacja szykanująca - strona 2

Fragment notatki:

Vialis - opisać działanie sygnalizacji szykanującej i wykrywającej zator Realizowany program można udoskonalić na kilka sposobów. Po pierwsze możemy skonfigurować blokowanie realizacji sygnału zielonego dla grup kołowych w momencie, gdy powstał zator za przejściem dla pieszych. Zapobiegnie się w ten sposób wjazdowi pojazdów na przejście, jeśli nie będą mogli kontynuować jazdy i opuścić obszar przejścia. Tutaj przydatne będą detektory pętlowe umieszczone właśnie za przejściami. Należy je skonfigurować w programie tak, aby sygnalizowały długą obecność pojazdu
Z kolei bardzo pożyteczną rzeczą będzie zastosowanie sygnalizacji szykanującej. Zapewni nam ona zmniejszenie prędkości zbyt szybko zbliżających się do przejścia pojazdów. Aby zrealizować ten rodzaj sterowania konieczne jest skonfigurowanie detektorów (umieszczonych nie bezpośrednio przed przejściem, lecz w pewnej odległości przed nim) następujących jeden po drugim w pewnej znanej dla programu odległości. Skonfigurować je trzeba w taki sposób, aby program wykrywając obecność pojazdu najpierw nad pierwszym, a następnie nad drugim wykrywał czas pomiędzy tymi pojawieniami się i wyliczał z nich prędkość pojazdu, a następnie porównywał ją z pewną zadaną przez nas prędkością wzorcową i w przypadku jej przekroczenia przełączał (bądź podtrzymywał) sygnał na czerwony dla danej grupy kołowej. Realizujemy to wykorzystując opcję MTO. Jest jednak kilka warunków koniecznych dla zastosowania takie sposobu sterowania. Po pierwsze detektory pozwalające na obliczenie prędkości pojazdu muszą znajdować się możliwie blisko siebie, aby uniemożliwić pojawienie się równocześnie nad każdym z nich innego pojazdu, gdyż wtedy pomiar będzie mocno przekłamany. Detektory muszą być umieszczone w odpowiedniej odległości od przejścia, aby zapewnić zbyt szybko jadącym pojazdom właściwą drogę hamowania umożliwiającą zatrzymanie przed przejściem w przypadku nagłej zmiany sygnału na czerwony. Z tego też powodu stosowanie tego rodzaju sterowania jest uzasadnione jedynie na drogach z niezbyt dużą dopuszczalną prędkością. Zastosowanie takiego sterowania poza miastem na drodze dwujezdniowej mogłoby skończyć się częstymi najechaniami na tył pojazdów. W pierwszej części ćwiczenia naszym zadaniem było skonfigurowanie układu detekcji. Moduł detekcji zbiera dane dotyczące zgłoszeń pojazdów, potrzeb realizacji sygnału zezwalającego oraz ewentualnych potrzeb przedłużeń tego sygnału. Informacje na ten temat dostarczane są poprzez indukcyjne detektory pętlowe (zgłoszenia pojazdów) oraz przyciski (zgłoszenia pieszych). W drugiej części ćwiczenia wyznaczaliśmy diagram programu cyklicznego. W programie występują dwie fazy. Jedna obsługuje grupy 05 i 11 (grupy kołowe) a druga 33 i 37 (grupy pieszych). Czas trwania każdej z faz wynosi 10 sekund. Dodatkowo nasz program musiał spełniać warunki zadane w matrycy minimalnych czasów międzyzielonych. Stworzony przez nas program wprowadziliśmy do bazy sterownika. Program zdefiniowaliśmy podając drugości cyklu oraz chwil rozpoczęcia i zakończenia sygnałów zezwalających.


(…)

… konfliktowych. Z Poziomu terminala możemy również pobudzić dowolny detektor. Oraz sprawdzić działanie połączeń obwodów elektrycznych sygnalizatorów. Ostatnim etapem był nadzór sygnałów. Celem tej części ćwiczenia było zasymulowanie przepalenia się czerwonej żarówki oraz zbadanie reakcji układu (przekroczenie dopuszczalnego poziomu progu prądowego). …
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz