Teoria ruchu pojazdów samochodowych

note /search

System ABS - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1918

ABS System antypoślizgowy- prawie pełne wykorzystanie przyczepności wszystkich kół podczas hamowania umożliwia układ ABS. Kierowca naciska pedał hamulca z siłą F wzrastającą do wartości ograniczonej konstrukcją układu uruchamiającego. Wskutek tego wzrasta moment hamujący i maleje

Dobór mocy silnika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1400

DOBÓR MOCY SILNIKA gdzie f =1,25fO dla Vmax 100km/h Dobór przekładni głównej bilans mocy Jeśli poślizg pomijalnie mały to rt=rd wiec jeśli uwzględni się poślizg następnie rys się wykresy dla silnika z ZI na osi rzędnych dorysowuje si...

Boczne znoszenie ogumienia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3479

BOCZNE ZNOSZENIE OGUMIENIA Jeśli na toczące się koło działa siła poprzeczna F przyłożona do osi koła to opona ulega sprężystemu odkształceniu. Wektor prędkości koła v odchyla się od kierunku wyznaczonego przez płaszczy-znę symetrii koła o kąt δ zwany kątem bocznego znoszenia opony. Powstaje niesyme...

Dobór przełożeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1519

DOBÓR PRZEŁOŻEŃ I-ego BIEGU Kryterium I (przyczepności) Największa siła na kołach napędzanych pojazdu w trakcie ruchu po suchej poziomej nawierzchni o współczynniku przyczepności przylgowej μ1=0,7 i współczynniku oporu toczenia f0=0.02 nie powinna przekraczać

Możliwości wjazdu na wzniesienie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

MOŻLIWOŚĆ WJAZDU NA WZNIESIENIE Jeżeli pojazd porusza się ruchem jednostajnym to siła napędowa może osiągnąć wartość Fnμ = Z (μ1+f0) Pojazd musi pokonać opory drogi : FΨ=mg(f0*cosα+sinα) zatem Fnμ = FΨ Wartość siły napędowej Fnμ zależy o...

Przyczepność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3108

PRZYCZEPNOŚĆ Siłą styczną wzdłużną X nazywamy wypadkową wartość element sił stycznych wzdłużnych wywieranych przez koła na nawierzchnię drogi lub wartość wypadkową element. Sił stycznych wzdłużnych reakcji nawierzchni drogi działających na koło w danych warunkach ruchu. Siłą przyczepność wzdłużnej ...

Równanie ruchu pojazdu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2233

RÓWNANIE RUCHU POJAZDU Fn = Ft+Fp+Fw+Fb+Fu+Fs Opór toczenia zależy od rodzaju nawierzchni i masy Dla V100 km/h Ft=mgf0(1+AV2) [N] A,f0 - zależą od nawierzchni Opór powietrza składowe to opór profilowy, indukcyjny, tarcia, zakłóceń, układu chłodzenia Fp=0,047AcxV2 [N] A=khb Opór wzniesienia Fw=...

Wskaźnik dynamiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2660

WSKAŹNIK DYNAMICZNY wyraża jednostkową siłę napędową na kołach po odliczeniu oporów powietrza, czyli taka która może być użyta do pokonania jednostkowych oporów ruchu. Ocena zdolności przyśpieszania Do oceny ilościowej właściwości samochodu w r...

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1141

Zad 9 Na toczące się ze stałą pręd. koło działa mom. nap. Tn. Określić wartość względnego poślizgu wzdłużnego tego koła. Jaka jest wartość prom. tocznego. Przyjąć, że wykorzystywana jest liniowa część charak. (Sn). Dane: Z=3000N, rd=0.27m, Tn=200Nm, f=0.02, a=5.0(wsp. kierunkowy liniowej części...

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1435

Zad 12 Wyznaczyć wymaganą moc silnika sam. osobowego o podanych parametrach. Określić moc, wartość siły napędowej dostarczanej przez ten silnik na biegu najwyższym. Dane: m=1200kg, Vmax=160km/h, m =0.93 At=5*10-4 s2/m2, fo=0.012, Cx=0,35, A=2,3m2, w=0,8 np=5500obr/m, eT=1.11, rd=0.27m PS=Pop/3600...