Teoria ruchu pojazdów samochodowych

note /search

System ABS - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1841

ABS System antypoślizgowy- prawie pełne wykorzystanie przyczepności wszystkich kół podczas hamowania umożliwia układ ABS. Kierowca naciska pedał hamulca z siłą F wzrastającą do wartości ograniczonej konstrukcją układu uruchamiającego. Wskutek tego wzrasta moment hamujący i maleje

Dobór mocy silnika - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1379

DOBÓR MOCY SILNIKA gdzie f =1,25fO dla Vmax 100km/h Dobór przekładni głównej bilans mocy Jeśli poślizg pomijalnie mały to rt=rd wiec jeśli uwzględni się poślizg następnie rys się wykresy dla silnika z ZI na osi rzędnych dorysowuje si...

Boczne znoszenie ogumienia - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3381

BOCZNE ZNOSZENIE OGUMIENIA Jeśli na toczące się koło działa siła poprzeczna F przyłożona do osi koła to opona ulega sprężystemu odkształceniu. Wektor prędkości koła v odchyla się od kierunku wyznaczonego przez płaszczy-znę symetrii koła o kąt δ zwany kątem bocznego znoszenia opony. Powstaje niesyme...

Dobór przełożeń - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1316

DOBÓR PRZEŁOŻEŃ I-ego BIEGU Kryterium I (przyczepności) Największa siła na kołach napędzanych pojazdu w trakcie ruchu po suchej poziomej nawierzchni o współczynniku przyczepności przylgowej μ1=0,7 i współczynniku oporu toczenia f0=0.02 nie powinna przekraczać

Możliwości wjazdu na wzniesienie - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 994

MOŻLIWOŚĆ WJAZDU NA WZNIESIENIE Jeżeli pojazd porusza się ruchem jednostajnym to siła napędowa może osiągnąć wartość Fnμ = Z (μ1+f0) Pojazd musi pokonać opory drogi : FΨ=mg(f0*cosα+sinα) zatem Fnμ = FΨ Wartość siły napędowej Fnμ zależy o...

Przyczepność - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3031

PRZYCZEPNOŚĆ Siłą styczną wzdłużną X nazywamy wypadkową wartość element sił stycznych wzdłużnych wywieranych przez koła na nawierzchnię drogi lub wartość wypadkową element. Sił stycznych wzdłużnych reakcji nawierzchni drogi działających na koło w danych warunkach ruchu. Siłą przyczepność wzdłużnej ...

Równanie ruchu pojazdu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1995

RÓWNANIE RUCHU POJAZDU Fn = Ft+Fp+Fw+Fb+Fu+Fs Opór toczenia zależy od rodzaju nawierzchni i masy Dla V100 km/h Ft=mgf0(1+AV2) [N] A,f0 - zależą od nawierzchni Opór powietrza składowe to opór profilowy, indukcyjny, tarcia, zakłóceń, układu chłodzenia Fp=0,047AcxV2 [N] A=khb Opór wzniesienia Fw=...

Wskaźnik dynamiczny - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2478

WSKAŹNIK DYNAMICZNY wyraża jednostkową siłę napędową na kołach po odliczeniu oporów powietrza, czyli taka która może być użyta do pokonania jednostkowych oporów ruchu. Ocena zdolności przyśpieszania Do oceny ilościowej właściwości samochodu w r...

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1113

Zad 9 Na toczące się ze stałą pręd. koło działa mom. nap. Tn. Określić wartość względnego poślizgu wzdłużnego tego koła. Jaka jest wartość prom. tocznego. Przyjąć, że wykorzystywana jest liniowa część charak. (Sn). Dane: Z=3000N, rd=0.27m, Tn=200Nm, f=0.02, a=5.0(wsp. kierunkowy liniowej części...

Teoria ruchu pojazdów samochodowych - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • Teoria ruchu pojazdów samochodowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1414

Zad 12 Wyznaczyć wymaganą moc silnika sam. osobowego o podanych parametrach. Określić moc, wartość siły napędowej dostarczanej przez ten silnik na biegu najwyższym. Dane: m=1200kg, Vmax=160km/h, m =0.93 At=5*10-4 s2/m2, fo=0.012, Cx=0,35, A=2,3m2, w=0,8 np=5500obr/m, eT=1.11, rd=0.27m PS=Pop/3600...