Technologia materiałów inżynierskich

note /search

Metalurgia proszków - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2100

MEATALURGIA PROSZKÓW • Metalurgia proszków jako technika przemysłowa jest wprowadzona stosunkowo niedawno, jednak początki są notowane już dość dawno (w technikach lub procesach pokrewnych). • Zainteresowanie współczesną metalurgią proszków da...

Metalurgia Cynku - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 861
Wyświetleń: 3241

Metalurgia Cynku Rudy cynku • Własności cynku: ciężar właściwy 7,13 t/m3, Ttop - 419 °C, wrzenia 907 °C. Rudy przede wszystkim siarczkowe i węglanowe. • Blenda cynkowa ZnS zawiera 61,7% Zn i 32,9% S, oprócz tego siarczki kadmu, german, niekiedy zanieczyszczeniami są złoto i srebro. • Smitsonit ...

Metalurgia miedzi - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 4851

Metalurgia miedzi • Miedź była pierwszym metalem, który został szerzej wykorzystany przez człowieka. Prawdopodobnie około 7 tysięcy lat temu ludy zamieszkujące terytorium dzisiejszego Iraku zauważyły, że niektóre czerwone kamienie pod wpływem uderzenia nie kruszą się, lecz dają się rozklepywać i m...

Odlewanie wlewków stalowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1764

ODLEWANIE WLEWKÓW STALOWYCH • Po zakończeniu procesów metalurgicznych w piecach stalowniczych, odpowiednim odtlenieniu, stal przelewa się do kadzi. • Kadź wykonana jest z blachy stalowej, wewnątrz wymurowana jest masą szamotową. Pojemność kadzi powinna odpowiadać ilości stali spuszczanej z pieca. ...

Obróbka wykańczająca - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2366

OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA I SPECJALNA SPIEKÓW • Po zakończonym procesie spiekania spieki nie nadają się do bezpośredniego zastosowania jako części maszyn i wymagają dodatkowych zabiegów obróbki wykańczającej, po której surowy spiek otrzymuje osta...

Metalurgia Aluminium - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 5481

Metalurgia Aluminium Rudy glinu • Glin - jest najpowszechniej występującym na kuli ziemskiej metalem. Z uwagi na jego dużą aktywność chemiczną nigdy nie występuje w stanie wolnym lecz przeważnie w postaci związków z tlenem i krzemem. • Kaolinit - Al2O3*2SiO2*H2O - jako ruda nie ma większego znacz...

Procesy wytopu stali - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2268

PROCESY WYTOPU STALI PROCES W PIECACH ELEKTRYCZNYCH • Najnowszym sposobem otrzymywania stali jest stosowanie do tych procesów pieców elektrycznych. Proces ten przebiega zasadniczo inaczej niż przedstawione poprzednio. Stosuje się tutaj całkiem inny sposób świeżenia i nagrzewania wsadu. • Do nagrz...

Przegląd głównych grup materiałów inżynierskich - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1183

Przegląd głównych grup materiałów inżynierskich Materiałami w pojęciu technicznym nazywane są ciała stałe o własnościach umożliwiających ich stosowanie do wytwarzania produktów. Materiałami inżynierskimi natomiast, nazywamy materiały konstrukcyjne, które są wykorzystywane do budowy maszyn i urzą...

Wytwarzanie stali - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 280
Wyświetleń: 875

WYTWARZANIE STALI Charakterystyka procesów stalowniczych Procesy stalownicze polegają na usunięciu ze stali nadmiaru takich domieszek jak: węgiel, krzem, mangan, siarka i fosfor. Sposoby jakimi się to wykonuje można podzielić na trzy zasadnicze grupy: - utlenianie, - rozpuszczanie, - redukowa...

Zagadnienia kolokwium - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Technologia materiałów inżynierskich
Pobrań: 826
Wyświetleń: 2338

TMI – przykładowe pytania I rok MiBM 1. Jakiej grupy materiałów inŜynierskich dotyczą podane własności? • Materiały metaliczne (wiązanie metaliczne): a. Dodatni współczynnik temperaturowy oporu, b. Nieprzeźroczystość, c. DuŜe przewodnictwo cieplne, d. DuŜa wytrzymałość mechaniczna, e. Dobr...