Odlewanie wlewków stalowych - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odlewanie wlewków stalowych - omówienie - strona 1 Odlewanie wlewków stalowych - omówienie - strona 2 Odlewanie wlewków stalowych - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ODLEWANIE WLEWKÓW STALOWYCH
• Po zakończeniu procesów metalurgicznych w piecach stalowniczych, odpowiednim odtlenieniu, stal przelewa się do kadzi.
• Kadź wykonana jest z blachy stalowej, wewnątrz wymurowana jest masą szamotową. Pojemność kadzi powinna odpowiadać ilości stali spuszczanej z pieca.
• Kadź w dolnej części (dnie) ma otwór wylewowy zamykany korkiem. Za pomocą mechanizmu dźwigniowego żerdź z korkiem można podnosić i opuszczać, tym samym zamykając i otwierając otwór wlewu.
Napełnienie wlewnic może odbywać się z góry lub z dołu.
• W pierwszym przypadku wlewnicę napełnia się bezpośrednio z kadzi zawieszonej na suwnicy. W drugim przypadku szereg wlewnic ustawionych na płycie napełnia się za pomocą syfonu i kanałów mieszczących się w wycięciach płyty. Zarówno syfon jak i kanały są wyłożone materiałem szamotowym.
• Drugi sposób pozwala na lepszą regulację szybkości zalewania wlewnic i daje lepszą powierzchnię wlewków, stal nie rozpryskuje się po ściankach wlewnic w początkowej fazie zalewania.
Budowa wlewka
• Struktura wlewka nie zależy od sposobu zalewania, od dołu czy od góry.
• Stal wlana do wlewnicy krzepnie, przy czym krzepnięcie zawsze rozpoczyna się od ścianek, pomimo że
wlewnica jest podgrzana do temperatury około 800°C.
Na powierzchni wlewka tworzy się wąska warstwa kryształów, zwanych kryształami zamrożonymi, powstających w wyniku znacznego przechłodzenia:.
ODLEWANIE WLEWKÓW STALOWYCH
• Wskutek powstania tej warstwy kryształów zamrożonych, dalsze odprowadzanie ciepła ze środkowej objętości ciekłej stali staje się wolniejsze.
• Tworząca się następna warstwa na kryształach zamrożonych ma budowę wydłużoną, tworząc tzw. kryształy słupkowe mające najczęściej budowę dendrytyczną. Kryształy te są zwrócone prostopadle do ścianek formy, ułożone równolegle do kierunku odprowadzania ciepła. Taka krystalizacja nosi nazwę transkrystalizacji.
Jednokierunkowe ułożenie kryształów w strefie trans krystalizacji ma duży wpływ na własności mechaniczne (anizotropia własności) .
• Podczas dalszego chłodzenia metal zaczyna krzepnąć również w środkowej części wlewka, jednak krzepnące ziarna nie mają już uprzywilejowanego kierunku jak w warstwie kryształów słupkowych. Tworzy się trzeci rodzaj kryształów, tzw. wolnych, prawie równomiernych i różnokierunkowych. Kryształy wolne z powodu większej gęstości od gęstości cieczy, w której są zawieszone, mają skłonność do powolnego opadania na dół.
• W odlewach, które mają niewielką grubość ścianek, istnieje małe prawdopodobieństwo występowania strefy środkowej z wolnymi kryształami, rozwinięta jest natomiast strefa kryształów zamrożonych i trans krystalizacji.


(…)

….
• Do odlania wlewków ze stali nieuspokojonej używa się stali z małą zawartością węgla (od 0,08 do 0,25 %) , a
krzemu i manganu do 0,06%, spuszczonej z pieca w stanie częściowo odtlenionym.
• W stali znajduje się tlenek żelazawy, a odtlenianie prowadzi się tylko manganem.
ODLEWANIE WLEWKÓW STALOWYCH
• W stali odlanej do wlewnic zachodzi reakcja odtleniania żelaza węglem. Wydzielające się gazy
(tlenek węgla
… wewnątrz wlewka wzrasta i powoli ustaje wydzielanie się nowych pęcherzy gazowych. • Gdyby wydzielanie się gazów nie zostało w odpowiedniej chwili zahamowane, następowałoby ciągłe powiększanie się objętości stali we wlewnicy, a na powierzchni wlewka utworzyłby się tzw. kalafior taki
wlewek uważa się za wadliwy.
• Wlewki ze stali nieuspokojonej są wydajniejsze, dają większy uzysk stali, przy równoczesnym niższym zużyciu odtleniaczy. Z wlewków ze stali nieuspokojonej walcuje się kształtowniki oraz blachy, druty, pręty itp.
Stal ta dobrze zgrzewa się i dobrze tłoczy.
Odlewanie ciągłe stali
Jedną z najnowszych metod odlewania stali, jest metoda odlewania ciągłego. Polega ona na tym, że stal w stanie ciekłym jest wlewana z pieca przez kadź do ruchomej formy chłodzonej wodą.
• Metoda ta charakteryzuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz