Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki

Charakterystyki mechaniczne i zasada częstotliwościowej regulacji pręd...

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Sauer
 • Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1449

Piotr Sauer. Notatka składa się z 2 stron. 15. Charakterystyki mechaniczne i zasada cz ę stotliwo ś ciowej regulacji pr ę dko ś ci obrotowej silnika indukcyjnego. Charakterystyki mechaniczne (statyczne) SI : - mają znaczenie dla wymiarowanie (doboru) napędu - umożliwiają zdefiniowanie niektóryc...

Naped - pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Sauer
 • Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1463

Piotr Sauer. Notatka składa się z 5 stron. Co to jest prędkość synchroniczna? - Prędkość wirującego pola magnetycznego na stojanie Uzwojenie trójfazowe dwubiegunowe zasilono prądami o częstotliwości: 20Hz, 50Hz, 100Hz. Oblicz prędkość synchroniczną dla każdego przypadku. - 600, 1500, 3000 f- cz...

Funkcje, budowa stycznika i przekaźnika

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Sauer
 • Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2261

Piotr Sauer. Notatka składa się z 3 stron. Funkcje przekaźnika - Zapewniają galwaniczne oddzielenie pomiędzy sekcją sterowania i sekcją przełączania. - Umożliwiają przełączanie obciążeń dużej mocy z wysokim napięciem i/lub prądem o wysokim natężeniu przy małym zużyciu energii nawet przy małych sy...

Rodzaje silników - opracowanie

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Sauer
 • Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1358

Piotr Sauer. Notatka składa się z 5 stron. Zasada działania silnika indukcyjnego. Przemienny prąd w (symetrycznym trójfazowym) uzwojeniu stojana powoduje powstanie zmiennego pola magnetycznego dla każdej z faz (w taki sposób, że wypadkowe pole jest polem wirującym). Pole to w wyniku

Opracowanie zagadnień na zaliczenia

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Sauer
 • Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1666

Piotr Sauer. Notatka składa się z 25 stron. Nap e d0 1 .pdf - Naped02.pdf Co to jest prędkość synchroniczna? - Prędkość wirującego pola magnetycznego na stojanie Uzwojenie trójfazowe dwubiegunowe zasilono prądami o częstotliwości: 20Hz, 50Hz, 100Hz. Oblicz prędkość synchroniczną dla każdego prz...

Opracowanie zagadnień na zaliczenia 2

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Sauer
 • Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1232

Piotr Sauer. Notatka składa się z 0 stron. Naped01.pdf - Naped02.pdf Co to jest prędkość synchroniczna? - Prędkość wirującego pola magnetycznego na stojanie Uzwojenie trójfazowe dwubiegunowe zasilono prądami o częstotliwości: 20Hz, 50Hz, 100Hz. Oblicz prędkość synchroniczną dla każdego przypadku...

Opracowanie zagadnień na zaliczenia 3

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Sauer
 • Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1176

Piotr Sauer. Notatka składa się z 28 stron. Nap e d0 1 .pdf - Naped02.pdf Co to jest prędkość synchroniczna? - Prędkość wirującego pola magnetycznego na stojanie Uzwojenie trójfazowe dwubiegunowe zasilono prądami o częstotliwości: 20Hz, 50Hz, 100Hz. Oblicz prędkość synchroniczną dla każ dego pr...

Opracowanie zagadnień na zaliczenia 4

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Sauer
 • Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1148

Piotr Sauer. Notatka składa się z 19 stron. Naped01.pdf - Naped02.pdf Co to jest prędkość synchroniczna? - Prędkość wirującego pola magnetycznego na stojanie Uzwojenie trójfazowe dwubiegunowe zasilono prądami o częstotliwości: 20Hz, 50Hz, 100Hz. Oblicz prędkość synchroniczną dla każdego przypad...

Opracowanie zagadnień na zaliczenia 5

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Sauer
 • Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

Piotr Sauer. Notatka składa się z 0 stron. Naped01.pdf - Naped02.pdf Co to jest prędkość synchroniczna? - Prędkość wirującego pola magnetycznego na stojanie Uzwojenie trójfazowe dwubiegunowe zasilono prądami o częstotliwości: 20Hz, 50Hz, 100Hz. Oblicz prędkość synchroniczną dla każdego przypadku...

Opracowanie zagadnień na zaliczenia 6

 • Politechnika Poznańska
 • dr inż. Piotr Sauer
 • Serwonapędy w Układach Automatyki i Robotyki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1036

Piotr Sauer. Notatka składa się z 17 stron.   Naped01.pdf – Naped02.pdf    Co to jest prędkość synchroniczna?  - Prędkość wirującego pola magnetycznego na stojanie    Uzwojenie trójfazowe dwubiegunowe zasilono prądami o częstotliwości: 20Hz, 50Hz, 100Hz. Oblicz  prędkość synchroniczną dla każdego...