Naped - pytania i odpowiedzi

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1568
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Naped - pytania i odpowiedzi - strona 1 Naped - pytania i odpowiedzi - strona 2 Naped - pytania i odpowiedzi - strona 3

Fragment notatki:

Piotr Sauer. Notatka składa się z 5 stron.
Co to jest prędkość synchroniczna? - Prędkość wirującego pola magnetycznego na stojanie
Uzwojenie trójfazowe dwubiegunowe zasilono prądami o częstotliwości: 20Hz, 50Hz, 100Hz. Oblicz prędkość synchroniczną dla każdego przypadku. - 600, 1500, 3000
f- częstotliwość, p- ile biegunów
Zmiana kierunku wirowania pola magnetycznego. Która z tabliczek zaciskowych pochodzi od silnika z uzwojeniami połączonymi w trójkąt? Jak wpływa zmiana liczby biegunów na zmianę prędkości obrotowej? - zwiększenie liczby biegunów powoduje (skokowy) spadek wartości prędkości obrotowej, zgodnie z wcześniejszym wzorem
Zasada działania silnika indukcyjnego. Przemienny prąd w (symetrycznym trójfazowym) uzwojeniu stojana powoduje powstanie zmiennego pola magnetycznego dla każdej z faz (w taki sposób, że wypadkowe pole jest polem wirującym). Pole to w wyniku indukcji elektromagnetycznej powoduje powstanie siły elektromotorycznej w uzwojeniach wirnika, pod wpływem której płynie przez uzwojenia wirnika prąd elektryczny. Oddziaływanie pól magnetycznych stojana i wirnika wywołuje powstanie momentu elektromagnetycznego i ruch. Warunki powstania wirującego pola magnetycznego. - odpowiednie zasilanie symetrycznych uzwojeń silnika
- w silniku trójfazowym: występowanie uzwojenia trójpasmowego (trójfazowego) rozmieszczone w przestrzeni co 120° i zasilane napięciem trójfazowym
Budowa silnika klatkowego i silnika pierścieniowego. Jaka jest różnica? Silnik pierścieniowy różni się tym od silnika klatkowego, że w żłobkach wirnika posiada trójfazowe uzwojenie, których końce są zwarte, a początki wyprowadzone są do pierścieni ślizgowych. W żłobkach wirnika ma uzwojenie o liczbie faz i par biegunów takiej samej, jak uzwojenie stojana. W silniku klatkowym obwód elektryczny wirnika jest wykonany z nieizolowanych prętów, połączonych po obu stronach wirnika pierścieniami zwierającymi.
Jakie straty występują w maszynach indukcyjnych? - straty magnetyczne
- straty w wirniku
- w uzwojeniu na stojanie
Sumaryczne straty silnika wynoszą 180W , a sprawność wynosi 78% . Oblicz moc pobieraną z sieci i moc oddawaną na wale. 818W - pobierana z sieci 638W - oddawana na wale
Stosunek mocy użytecznej na wale ( gdzie P- straty silnika) do mocy pobranej z sieci (P)
Silnik pobiera z sieci prąd I=10A przy napięciu U=380V , cos φ =0,87 i sprawność η =0,88 . Oblicz moc wydaną. P = 5719 W
P = 686 W
Moc wydana: P -

(…)

…?
- stan od prędkości 0 do uzyskania prędkości znamionowej
- okres przejściowy od postoju do stanu pracy ustalonej, przy prędkości wirowania wirnika odpowiadającej narzuconym warunkom zasilania i obciążenia
Efekt niekorzystny podczas rozruchu silnika?
- większy pobór prądu
- nagrzewanie się uzwojeń - mogą także wystąpić spadki napięcia sieci zasilającej.
Jakie warunki powinno się zapewnić aby poprawić…
… w silnikach indukcyjnych pozwala na regulację prędkości powyżej prędkości znamionowej:
◦ Przez zmianę liczby par biegunów,
◦ Przez zmianę napięcia zasilającego.
◦ Przez zmianę częstotliwości (przekraczając prędkość znamionową trzeba wziąć pod uwagę wytrzymałość mechaniczną silnika i wytrzymałość elektryczną izolacji),
Które z wymienionych sposobów regulacji prędkości obrotowej pozwala na płynną regulacje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz