Opracowanie zagadnień na zaliczenia 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Piotr Sauer. Notatka składa się z 0 stron.
------ Naped01.pdf - Naped02.pdf------ Co to jest prędkość synchroniczna? - Prędkość wirującego pola magnetycznego na stojanie Uzwojenie trójfazowe dwubiegunowe zasilono prądami o częstotliwości: 20Hz, 50Hz, 100Hz. Oblicz prędkość synchroniczną dla każdego przypadku. - 600, 1500, 3000 [obr/min]
f- częstotliwość, p- ile biegunów Zmiana kierunku wirowania pola magnetycznego. Która z tabliczek zaciskowych pochodzi od silnika z uzwojeniami połączonymi w trójkąt? Jak wpływa zmiana liczby biegunów na zmianę prędkości obrotowej? zwiększenie liczby biegunów powoduje (skokowy) spadek wartości prędkości obrotowej, zgodnie z wcześniejszym wzorem Zasada działania silnika indukcyjnego. Przemienny prąd w (symetrycznym trójfazowym) uzwojeniu stojana powoduje powstanie zmiennego pola magnetycznego dla każdej z faz (w taki sposób, że wypadkowe pole jest polem wirującym ). Pole to w wyniku indukcji elektromagnetycznej powoduje powstanie siły elektromotorycznej w uzwojeniach wirnika, pod wpływem której płynie przez uzwojenia wirnika prąd elektryczny . Oddziaływanie pól magnetycznych stojana i wirnika wywołuje powstanie momentu elektromagnetycznego i ruch. Warunki powstania wirującego pola magnetycznego. - odpowiednie zasilanie symetrycznych uzwojeń silnika
- w silniku trójfazowym: występowanie uzwojenia trójpasmowego (trójfazowego) rozmieszczone w przestrzeni co 120° i zasilane napięciem trójfazowym - Pole wirujące możemy uzyskać zarówno przy zasilaniu 1-fazowym jak i 3-fazowym. W przypadku zasilania 3-fazowego nie potrzeba dokonywać żadnych dodatkowych zabiegów w silniku, aby uzyskać pole wirujące. Przebiegi poszczególnych faz zasilających są przesunięte względem siebie o 2Π/3 (120 stopni), co zapewnia takie same przesunięcie przebiegów pulsowania wektorów pól magnetycznych wytwarzanych przez poszczególne uzwojenia. W przypadku zasilania 1-fazowego trzeba sztucznie stworzyć warunki niezbędne do powstania pola wirującego. W większości przypadków realizuje się to przez zastosowanie dwóch uzwojeń, głównego i pomocniczego (rozruchowego). Uzwojenia są przesunięte względem siebie na obwodzie maszyny o kąt elektryczny Π/2 (90 stopni). Również prądy zasilające uzwojenia są przesunięte w fazie o Π/2. Takie przesuniecie prądów można uzyskać poprzez podłączenie jednego z uzwojeń przez kondensator. Budowa silnika klatkowego i silnika pierścieniowego. Jaka jest różnica? - W silniku pierścieniowym uzwojenie wirnika wykonane jest podobnie do uzwojenia stojana. Jest ono na stałe połączone z pierścieniami ślizgowymi (stąd nazwa “silnik pierścieniowy”), zwykle trzema, gdyż uzwojenie wirnika najczęściej jest 3-fazowe. Za pośrednictwem przylegających do pierścieni

(…)

….
maszyna prądu przemiennego, której wirnik w stanie ustalonym obraca się z taką samą prędkością, z jaką wiruje pole magnetyczne. Strumień magnetyczny w maszynie synchroniczne
magnes trwały elektromagnes. f=pn/60
Jakie zastosowania znajdują maszyny synchroniczne.
Największe maszyny synchroniczne stanowią generatory (przede wszystkim turbogeneratory - trójfazowe generatory synchroniczne w elektrowniach zasilające system energetyczny).
Alternator samochodowy - w każdym współczesnym samochodzie - o mocy nawet kilku kilowatów w pojazdach ciężarowych, autobusach itp.
Prądnica prądu przemiennego trójfazowego - w przenośnych, przewoźnych i okrętowych zespołach prądotwórczych.
Kompensator mocy biernej - maszyna synchroniczna odpowiednio przewymiarowana i wzbudzona może być źródłem mocy biernej. Stosowanie jej jest celowe w zakładach przemysłowych, które w przeciwieństwie do gospodarstw domowych płacą także za energię bierna (kVArh). Może ona służyć do napędu maszyny stale włączonej - pompa, wentylator lub pracować luzem. Cechą charakterystyczną kompensatora mocy biernej jest znacznie cieńszy wał wyprowadzony na zewnątrz niż by to wynikało z jej mocy pozornej. Może współpracować z regulatorem mocy biernej…
… i zmiany prędkości silnika). -W silniku klatkowym obwód elektryczny wirnika jest wykonany z nieizolowanych prętów, połączonych po obu stronach wirnika pierścieniami zwierającymi. Konstrukcja to wyglądem przypomina klatkę o kształcie walca (stąd wzięła się nazwa tego silnika).
Obwód elektryczny wirnika jest zawsze zwarty (inna nazwa tego silnika to silnik indukcyjny zwarty) -Podsumowanie: Silnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz