Opracowanie zagadnień na zaliczenia 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Opracowanie zagadnień na zaliczenia 7 - strona 1 Opracowanie zagadnień na zaliczenia 7 - strona 2 Opracowanie zagadnień na zaliczenia 7 - strona 3

Fragment notatki:

Piotr Sauer. Notatka składa się z 31 stron.
1    Wykład 2 – Silniki indukcyjne     Co to jest prędkość synchroniczna?  Jest to prędkość wirowania pola magnetycznego powstającego w stojanie silnika  prądu przemiennego, dla silników synchronicznych jest to prędkość jaką rozwija silnik   Synchroniczna  prędkość obrotowa w (obr/min)  n f p      Uzwojenie trójfazowe dwubiegunowe zasilono prądami o  częstotliwości: 20Hz, 50Hz, 100Hz. Oblicz prędkość synchroniczną  dla każdego przypadku.    60      f  – częstotliwość napięcia zasilającego     p  – liczba par biegunów       Zmiana kierunku wirowania pola magnetycznego.  Przez zamiane 2 faz napięć zasilających.       Ktora z tabliczek zaciskowych pochodzi od silnika z uzwojeniami  połączonymi w trojkąt?     trojkat   gwiazda                           Jak wpływa zmiana liczby biegunow na zmianę prędkości obrotowej?   W tym przypadku zmianę prędkości obrotowej silnika osiąga się przez zmianę liczby par  biegunów w stojanie. Realizuje się to zwykle umieszczając w stojanie kilka niezależnych  uzwojeń o różnych liczbach par biegunów (z reguły nie więcej niż dwa) lub jedno uzwojenie  o przełączalnej liczbie par biegunów Przełączając zasilanie pomiędzy uzwojeniami, otrzyma  się pola wirujące z różnymi prędkościami.  W tym przypadku możliwa jest tylko i wyłącznie skokowa regulacja prędkości obrotowej,  Silniki takie nazywane są silnikami wielobiegowymi, i wykonuje się je wyłącznie jako silniki  klatkowe(dla silników pierścieniowych trzeba by również każdorazowo zmieniać liczbę       L1     L2  L3       L1    L2      L3  2    biegunów wirnika). Silniki te znajdują zastosowanie w wszelkiego rodzaju obrabiarkach,  zastępując, jeżeli to możliwe, przekładnie mechaniczne  Zmiana liczby par biegunów:  -  pozwala na skokową regulację prędkości obrotowej z maksymalną liczbą stopni    swobody stosowaną w praktyce, nie przekraczającą 4;  - daje regulacje prędkości obrotowej bez strat;  - wykorzystywana jest w silnikach klatkowych wielobiegunowych;  p 1 2 3 4 6 8 10  n1  3000 1500 1000 750  500  375  300  n  2880 1440 960 720 480 360 288  Tabela wartości prędkości synchronicznych ( n ) i typowych prędkości asynchronicznych ( n1 ) dla liczby par   iegunów stojana ( p ) (jak łatwo  policzyć dla poślizgu s=0.04).       Zasada działania silnika indukcyjnego:  W zamkniętych obwodach uzwojenia wirnika płynie prąd. Wtedy strumień wilujący  oddziałuje na prąd w uzwojeniu wirnika, wywołując siłę działającą w kierunku  pokazanym na rysunku, na którym zaznaczono także kierunek wirowania strumienia z  prędkościa n1, kierunki napięć (a więc i prądów) indukowanych w zamkniętych 

(…)

… obrotowych
Ogólnie:
Przy każdej zmianie obciążenia moment wydawany przez silnik dostosowuje się
do momentu hamującego. Gdyż zmianie obciążenia towarzyszy zmiana prędkości
obrotowej. Przy zmianie obciążenia zmienia się poślizg, a więc zmieniają się prądy
płynące w uzwojeniach, współczynnik mocy maszyny, moc czynna pobierana oraz
bilans mocy, a w konsekwencji moment wydawany przez silnik aż do ponownego…
… jak możliwość łagodnego rozruchu czy regulacji prędkości
obrotowej.
Współczynnik mocy:
W silniku synchronicznym istnieje możliwość regulacji współczynnika mocy przez regulacje
prądu wzbudzenia (można wyeliminować straty mocy biernej). Silnik indukcyjny nie ma
żadnych możliwości regulacji współczynnika mocy, a jego wartość zależy wyłącznie od stanu
obciążenia. Przeciętna wartość przy znamionowym obciążeniu…
… z uzwojeniem wzbudzającym, bieguny pomocnicze
(komutacyjne) z uzwojeniem, tarcze łożyskowe i trzymadła szczotkowe.
Wirnik – w jego skład wchodzą: rdzeń – wykonany ze względu na prądy wirowe z
pakietu blach, uzwojenie twornika umieszczone w żłobkach rdzenia, osadzonego na
wale wirnika komutatora.
 Ktory element najczęściej spełnia rolę twornika, a ktory magneśnicy?
Rolę magneśnicy najczęściej spełnia stojan…
… (wirnika) powoduje:
 Zmiane rozkładu indukcji magnetycznej pod biegunami
Indukcja magnetyczna równa zero nie występuje w osi neutralnej, lecz w
punkcie przesuniętym w stosunku do niej o pewien kąt
 Zmniejsza się wypadkowy strumień w maszynie nasyconej
Zniekształcenie przebiegu indukcji pod biegunami powoduje, że w niektórych
zezwojach znajdujących się w polu o większej indukcji indukuje się wyższe napięcie
niż przy biegu jałowym, może to być powodem podwyższenia napięcia
międzywycinkowego do takiej wartości, że wystąpi iskrzenie na komutatorze.
Przesunięcie osi neutralnej powoduje, że w osi poprzecznej, gdzie są umieszczone
szczotki, występuje pole magnetyczne o pewnej indukcji magnetycznej; tak więc w
zwojach zwartych przez szczotkę indukuje się napięcie, co powoduje przepływ
znacznej wartości…
… indukcyjnej
kierunek wirowania strumienia, wskutek skrzyżowania dwóch przewodów
doprowadzające napięcie do silnika. W konsekwencji tego zmienia się znak
wytworzonego momentu silnika (silnik hamuje).
Przy takim sposobie hamowania maszyna indukcyjna pracuje jako prądnica i
przekazuje do sieci moc uzyskaną od napędzającego ją, opadającego ciężaru. Jest to
zaleta hamowania nadsynchronicznego, jego wadą…
… pole magnetyczne
60
 Jakie zastosowania znajdują maszyny synchroniczne?Prądnice – generatory synchroniczne
Silniki,
Kompensatory synchroniczne – generatory
mocy biernej.
 Zasada działania silnika synchronicznego?
13 
 
Po zasileniu uzwojeń stojana, wytworzone zostanie w nim wirujące pole magnetyczne. Jeżeli
wyobrazić sobie to pole jako wirująca parę biegunów, to nieobciążony namagnesowany…
… histerezowymi nazywa się silniki synchroniczne, w których wykorzystuje się
zjawisko histerezy magnetycznej. Wirniki tych silników są wykonane całkowicie lub
częściowo w postaci pierścienia z twardej stali o szerokiej pętli histerezy. Często stosuje się
konstrukcję odwróconą, tj. nieruchomy, uzwojony stojan umieszczony jest wewnątrz silnika,
którego część czynna znajduje się po stronie wewnętrznej.
Niektóre…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz