Nauka o materiałach - strona 3

Stopy aluminium

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 42
Wyświetleń: 896

Stopy Aluminium do przeróbki plastycznej - do 5% pierwiastków stopowych takich jak Cu, Mn, Mg, Li oraz Si, Zn, Ni, Cr umacniane zgniotem umacniane wydzieleniowo odlewnicze - wieloskładnikowe 5 - 25 % pierwiastków, głównie Si, Mg, Cu, Zn lub Ni. ...

Brązy berylowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Brązy berylowe Stopy układu Cu - Be Zawierają do 2% Be, niekiedy dodatki Co, Ni i Ti Obróbka cieplna: utwardzanie wydzieleniowe R m do 1250 MPa, twardość do 350HV Bardzo odporne na tworzenie iskier Sprzęt do pracy w atmosferach wybuchowyc ...

Miedź stopowa

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

Miedź stopowa: Zawiera do 2% pierwiastków poprawiających właściwości mechaniczne, ale tylko nieznacznie pogarszających przewodnictwo elektryczne typowe rodzaje: srebrowa, fosforowa, chromowa, kadmowa, niklowa, cyrkonowa, cynowa zastosowania: budowa

Miedzionikle

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Miedzionikle: główny składnik stopowy - nikiel w ilości do 40% ponadto zawierają Mn, Fe, Si, Al stopy te są odporne na korozję w wodzie morskiej, parze przegrzanej stosowane jako stopy elektrooporowe ...

Mosiądze dwufazowe

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Mosiądze dwufazowe: 39 - 45% Zn, struktura dwufazowa a + b' Stosowane jako odlewnicze lub do przeróbki plastycznej na gorąco (w zakresie temperatur pow. 480°C mają strukturę a + b) ...

Otrzymywanie miedzi

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

otrzymywanie: rudy siarczkowe Cu 2 S, Cu 3 FeS 2 , CuFeS 2 rudy tlenkowe Cu 2 O, bardzo rzadko - miedź rodzima konieczne jest wzbogacanie rud Proces pirometalurgiczny - miedź surowa zaw. zanieczyszczeń do 1% Rafinacja ogniowa - zaw. domieszek poniżej 0,5% Rafinacja elektrolityczna - miedź katod...

Właściwości - nikiel

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Nikiel - właściwości Ni - metal ferromagnetyczny nie ma odmian alotropowych masa właściwa 8,92 g/cm 3 w stanie wyżarzonym R m ok. 450 Mpa i wydłużenie do 45% odporny na większość czynników korozyjnych z wyjątkiem

Zastosowanie aluminium

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

Aluminium: zastosowanie Przewody elektryczne Wymienniki ciepła i chłodnice Opakowania artykułów spożywczych wytwarzanie stopów technicznych anody w systemach ochrony protektorowej statków morskich aluminiowanie antykorozyjne powierzchni ...

Zastosowanie-nikiel

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Nikiel - zastosowanie Składnik stali stopowych i miedzionikli stopy konstrukcyjne np. stop monela stopy oporowe: Alumel, chromel Stopy o szczególnych właściwościach fizycznych: inwar sto...

Hartowność stali

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr inż. Jarosław Chmiel
 • Nauka o materiałach
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1715

Hartowność stali. Hartowność stali, jest to zdolność do tworzenia struktury martenzytycznej. Właściwość ta jest ściśle związana z krytyczną szybkością chłodzenia stali; im większa jest wymagana szybkość chłodzenia tym hartowność mniejsza...