Logistyka w przedsiębiorstwie - strona 3

note /search

Poziomy kompetencji organizacyjnej w zakresie jakości obsługi klienta-...

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

POZIOMY KOMPETENCJI ORGANIZACYJNEJ W ZAKRESIE JAKOŚCI OBSŁUGI KLIENTA 1. Ignorancja - brak zrozumienia i nie identyfikowanie czynników jakości obsługi klienta 2. Rozumienie i identyfikowanie czynników jakości obsługi klienta 3. Rozumienie, identyfikowanie i optymalizowanie poziomu jakości obsługi...

Produkcja modułowa- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1974

produkcja modułowa. MCC zastosowała produkcję modułową, dostawcy dostarczają moduły z których MCC składa Smarta. W odróżnieniu od innych fabryk MCC, zbliżył do swoich progów dostawców i producentów. MCC wyselekcjonowało dostawców i zostali oni połączeni na placu fabryki. MCC produkcje samochody z...

Program ramowy jednostki dydaktycznej- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2086

Program ramowy jednostki dydaktycznej: Podstawowe koncepcje i rola logistyki we współczesnym biznesie (2 godz.): Kluczowe pojęcia. Strategiczna rola logistyki. Logistyka jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Przedmiot logistyki i zakres procesów logistycznych. Logistyka obsługi klienta (3 godz.): O...

Techniki informacyjne wspierające logistykę dystrybucji- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

TECHNIKI INFORMACYJNE WSPIERAJĄCE LOGISTYKĘ DYSTRYBUCJI Ewolucja systemów informacyjnych • MRP - material resource planning • MRP II - projektuje niezbędny poziom zatrudnienia, zdolności produkcyjne oraz przepływy finansowe konieczne do prowadzenia działalności na określoną skalę w oparciu o prog...

Teoria ograniczeń- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Teoria ograniczeń (TOC - Theory of Constraints) - TOC została opracowana przez izraelskiego fizyka E. Goldratt'a w latach 70. ub. stulecia. TOC była po czątkowo koncepcją wykorzystywaną jedynie w środowisku produkcyjnym (harmonogramowanie produkcji), jednak dzisiaj można znaleźć przykłady jej zastos...

VMI- opracowwanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1589

VMI - jest formą outsourcingu. Koncepcja zakłada, że zapas produktów i materiałów pozostając własnością dostawcy jest kontrolowany przez operatora logistycznego (w optymalnej odległości od miejsca dostawy dla odbiorcy - firmy produkcyjnej lub h...

Ważniejsze problemy kształtowania typologii sieci dystrybucji- opracow...

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 854

WAŻNIEJSZE PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA TOPOLOGII SIECI DYSTRYBUCJI • Charakter towaru: konsumpcyjny - przemysłowy, inne • Charakter klienta: duży - mały, instytucjonalny - zbiorowy, inne • Cechy popytu: rozkład gęstości, natężenie, powtarzalność, stabilność • Cena jednostkowa towaru • Struktura kosz...

Wprowadzenie do systemu 3C- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

WPROWADZENIE DO SYSTEMU 3C • 3C - Capacity (ceiling) - Commonality (exploited) - Consumption (driven replenishment) Przepustowość - Podobieństwo - Zużycie • MORfp - Maximum Output Rate Maksymalna możliwość funkcji biznesowej (procesu) f dla produktu p • MSR - Maximum

Zadanie projektowe 2- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Zadanie projektowe Określić właściwą strukturę systemu dystrybucji (elementy i ich role-wartości dodane): zidentyfikować metodę(y) akwizycji popytu, uwzględnić ewentualną segmentację towarów. -segmentacja rynku: wiemy jaki klient i gidze -meto...

Zadanie projektowe- opracowanie

 • Politechnika Warszawska
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

Zadanie projektowe: Określić właściwą strukturę systemu dystrybucji (elementy i ich role-wartości dodane): zidentyfikować metodę(y) akwizycji popytu, uwzględnić ewentualną segmentację towarów. -segmentacja rynku: wiemy jaki klient i gidze -met...