Instalacje elektryczne

note /search

Instalacje elektryczne-pytania i odpowiedzi

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1540

1.Opisać różnicę pomiędzy układem sieciowym TNC i TNS. TN-C - funkcje przewodów neutralnych i ochronnych pełni jeden przewód w całym układzie sieci TN-S - funkcje przewodów neutralnych i ochronnych pełnią oddzielne przewody w całym układzie sieci 2. Bezpieczniki topikowe - charakterystyki i właśc...

Instalacje elektryczne-zagadnienia z wykładu

 • Politechnika Wrocławska
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1729

Podstawowe prawa opisujące obwody prądu elektrycznego Prawo Ohma kojarzone jest zazwyczaj z pierwszym prawem Ohma, czyli proporcjonalności napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik...

Pytania z egzaminu-urządzenia i instalacje elektryczne

 • Politechnika Gdańska
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1351

Pytania ostatniego wrzesniowego terminu z elektryki -idukcyjność i pojemność obwodach prądu zmiennego (przebiegi czasowe prądu i napięcia )  napisac wzór na spadek napiecia na indukcyjność indukcyjność na prąd przepływający przez  pojemność. ...

Instalacje elektryczne - częstotliwość

 • Politechnika Gdańska
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 994

POMIAR CZĘSTOTLIWOŚCI- Częstotliwość  f  zjawiska okresowego określana jest jako  stosunek liczby  k  okresów T tego zjawiska występujących w przedziale czasu τ do wartości  tego przedziału:  f=k/τ . Określona w ten sposób częstotliwość  jest wartością średnią w  przedziale czasu  τ.  Ponieważ  τ=k...

Instalacje elektryczne - mierniki

 • Politechnika Gdańska
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1246

MIERNIKI MAGNETOELEKTRYCZNE- są to mierniki , w których odchylenie organu  ruchomego jest wywołane działaniem pola magnetycznego magnesu trwałego na cewkę,  przez którą płynie prąd. Ruchomy może być magnes trwały lub cewka z prądem. Częściej  spoty...

Instalacje elektryczne - transformator

 • Politechnika Gdańska
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1323

TRANSFORMATOR – budowa: statyczny przetwornik  energii elektr wykorzystujący zjawisko indukcji  elektoromagnetycznej. Rdzeń w postaci pakietu blach z  miękkiej stali nakrzemionej ( odizolowane blachy  zmniejszają straty mocy w rdzeniu), uzwoje...

Instalacje elektryczne - uziemnienie

 • Politechnika Gdańska
 • Instalacje elektryczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1435

UZIEMNIENIE – polega na połączeniu części urządzenia z ziemią UZIOM – metalowy przedmiot pogrążony w gruncie zapewniający połączenie z ziemią  PODSTAWOWA OCHRONA PRZECIW PORAŻENIOWA – ma zapobiegać: -zetknięciu  się człowieka z przewodzącymi częściami obw elektrycznego. –przedostaniu się napięcia n...