Instalacje elektryczne-zagadnienia z wykładu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1694
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje elektryczne-zagadnienia z wykładu - strona 1 Instalacje elektryczne-zagadnienia z wykładu - strona 2 Instalacje elektryczne-zagadnienia z wykładu - strona 3

Fragment notatki:

Podstawowe prawa opisujące obwody prądu elektrycznego
Prawo Ohma kojarzone jest zazwyczaj z pierwszym prawem Ohma, czyli proporcjonalności napięcia U mierzonego na końcach przewodnika o oporze R do natężenia prądu płynącego przez ten przewodnik I, co wyraża się wzorem: U=IR
W polu elektromagnetycznym w przewodniku na nośniki prądu działa siła Lorentza o gęstości: B- wektor indukcji pola magnetycznego, E- wektor natężenia pola elektrycznego.
Prawo Kirhoffa Dla węzła obwodu elektrycznego suma algebraiczna natężeń prądów wpływających(+) i wypływających(-) jest równa 0 (znak prądu wynika z przyjętej konwencji) Pole elektryczne, kondensator energia pola elektrycznego
pole elektromagnetyczne - pole fizyczne, stan przestrzeni w której na obiekt fizyczny mający ładunek elektryczny działają siły o naturze elektromagnetycznej. Pole elektromagnetyczne jest układem dwóch pól: pola elektrycznego i pola magnetycznego. Pola te są wzajemnie związane a postrzeganie ich zależy też od obserwatora, wzajemną relację pól opisują równania Maxwella. Własności pola elektromagnetycznego, jego oddziaływanie z materią bada dział fizyki zwany elektrodynamiką. W mechanice kwantowej pole elektromagnetyczne jest postrzegane jako wirtualne fotony.
Kondensator - jest to element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem. W polu elektrycznym zgromadzona jest energia. Jest ona równa pracy potrzebnej do ułożenia układu ładunków wytwarzających dane pole elektryczne, można więc stwierdzić, że energia potencjalna układu ładunków jest równoważna energii w wytworzonym przez nie polu elektrycznym.
W polu elektrycznym zgromadzona jest energia. Ilość energii zawartej w jednostce objętości pola elektrycznego wyraża wzór: - przenikalność elektryczna próżni,E - natężenie pola elektrycznego Pole magnetyczne, zjawisko magnesowania ferromagnetyków
Pole magnetyczne — stan przestrzeni, w której siły działają na poruszające się ładunki elektryczne, a także na ciała mające moment magnetyczny niezależnie od ich ruchu. Pole magnetyczne, obok pola elektrycznego, jest przejawem pola elektromagnetycznego. W zależności od układu odniesienia w jakim znajduje się obserwator, to samo zjawisko może być opisywane jako objaw pola elektrycznego, magnetycznego lub obu. Zjawisko Barkhausena - skokowe zmiany namagnesowania ferromagnetyków pod wpływem ciągłej zmiany natężenia zewnętrznego pola magnetycznego (lub innych warunków zewnętrznych). Jest ono wynikiem skokowego przesuwania się granic domen magnetycznych, tzw. ścianek Blocha, ustawiających się w kierunku zewnętrznego pola magnesującego
Zjawisko indukcji elektromagnetycznej, indukcyjność własna obwodu


(…)

… zabezpieczeniem
Obwód rozdzielczy - obwód zasilający tablicę rozdzielczą.
Obwód odbiorczy - obwód zasilający odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda
wtyczkowe.
Odbiornik - urządzenie elektryczne przeznaczone do przetwarzania energii
elektrycznej w inną formę energii, np. mechaniczną, cieplną, światło, itp.
Wewnętrzna linia zasilająca (wlz, WLZ) - obwód elektryczny zasilający tablice rozdzielcze (rozdzielnice…
… i instalacjielektrycznych.
Urządzenia elektryczne jako źródlo zagrożeń
porażenia i oparzenia prądem elektrycznym, pożary, wybuchy, szkodliwe działanie pola elektrycznego i elektromagnetycznego na organizm ludzki.
Działanie prądu elektrycznego może być: bezpośrednie, gdy przez ciało człowieka przepływa prąd elektryczny; pośrednie, które powstaje bez przepływu prądu przez organizm człowieka
PN-EN 61140:2005 Ochrona…
… ta może być spowodowana zmianami pola magnetycznego lub względnym ruchem przewodnika i źródła pola magnetycznego. Prawo Faradaya , to indukowana siła elektromotoryczna (SEM) w woltach;ΦB to strumień indukcji magnetycznej przepływający przez powierzchnię objętą przewodnikiem. -szybkość zmiany strumienia indukcji magnetycznej,
Indukcyjność własna, wielkość charakteryzująca dany układ elektryczny pod względem zjawiska…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz