Instalacje elektryczne - uziemnienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instalacje elektryczne - uziemnienie - strona 1

Fragment notatki:

UZIEMNIENIE – polega na połączeniu części urządzenia z ziemią UZIOM – metalowy przedmiot pogrążony w gruncie zapewniający połączenie z ziemią  PODSTAWOWA OCHRONA PRZECIW PORAŻENIOWA – ma zapobiegać: -zetknięciu  się człowieka z przewodzącymi częściami obw elektrycznego. –przedostaniu się napięcia na  części przewodzące nie należące do obw elektrycznego.  STOPIEŃ OCHRONY jaki zapewnia osłona – oznacza się za pomocą liter I i P, oraz dwóch  cyfr z których pierwsza oznacza stopień ochrony przed dotknięciem części pod napięciem i  części ruchomych wewnątrz urządzenia oraz przed przedostaniem się ciał stałych. SIEĆ OCHRONNA W SIECIACH IZOLOWANYCH -  jest środkiem ochrony dodatkowej  stosowanym w sieciach IT, wyposażonych w urządzenia kontroli stanu izolacji UKSI. Przy  pierwszym zwarciu doziemnym płynie mały prąd, wywołujący niewielkie napięcia  dodatkowe. Zwarcie jest sygnalizowane przez UKSI i powinno być usunięte zanim zdaży się  następne w innej fazie. Prąd zwarcia 2-fazowego będzie duży ponieważ pętlę zwarcia tworzą  metalowe przewody. Napięcia dotykowe będą niewielkie bo przedmioty metalowe, które  można jednocześnie dotknąć są ze sobą połączone przez sieć ochronną. Ze względu na duży  prąd zwarcia 2-fazowego zostanie ono szybko wyłączone.  UZIEMIENIE OCHRONNE (TT) –stosowane są w sieci o bezpośrednio uziemionym pkt  zerowym TT. Duży prąd popłynie już przy pierwszym zwarciu doziemnym. Uziemienie  ochronne przyłącza się do tego samego uziomu co uziemienie robocze stacji zasilającej.  Ochronę uważa się za skuteczną gdy pod działaniem napięcia fazowego Uf w pętli zwarcia  doziemnego o impedancji Zp popłynie prąd wystarczający by nastąpiło dostatecznie szybkie  wyłączenie obwodu. ZEROWANIE W ŚIECIACH TN- obudowy urządzeń i inne części podlegające ochronie  trzeba podłączyć do uziemionego przewodu zerowego. uszkodzenie izolacji doziemnej  powoduje wtedy zwarcie faza-0, wywołujące przepływ dużego prądu. Jeśli zwarcia faza – 0  mają być dostatecznie szybko wyłączane nawet u końca obwodu powinien być spełniony  warunek: c ⋅( Uf/ Zp) ≥Iw, Zp≤ c⋅ (Uf/ Iw ) gdzie Zp- impedancja pętli zwarcia faza-0. WYŁĄCZNIKI PRZECIWPOŻAROWE RÓŻNICOWOPRĄDOWE (PI) – są doskonałym  środkiem ochrony szerokiego zastosowania. Naciskając przycisk testujący T wywołuje się  przepływ prądu omijając przekładnik PF. Wyłącznik przyłączony do instalacji pod napięciem  powinien się otworzyć. Pozwala to na okresowe sprawdzenie sprawności wyłącznika.  Sprawdza się w ten sposób działanie samego wyłącznika, a nie ukł ochrony obejmującego 

(…)

… się w ten sposób działanie samego wyłącznika, a nie ukł ochrony obejmującego
ponadto przewody ochronne i uziemienie. Wyłącznik PI otwiera się gdy prąd upływający do
ziemi przekracza znamionowy prąd wyzwalający I∆n, może otworzyć się, jeżeli jest on
większy od połowy tej wartości. Zatem wyłącznik trzeba tak dobrać, by znamionowy prąd
wyzwalający był bo najmniej 2x większy od największej spodziewanej wartości prądu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz