Gospodarka odpadami - strona 10

Program czystej produkcji.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

PROGRAM CP - CZYSTEJ PRODUKCJI (CP - Cleaner Production) CP jest strategią ochrony środowiska polegającą na ciągłym, zintegrowanym, zapobiegawczym działaniu w odniesieniu do procesów produkcyjnych.. Czystsza Produkcja (proces wdrażania) | etap 1: formalizacja systemu zarządzania ochroną środowiska ...

Program minimalizacji odpadów.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

PROGRAM MINIMALIZACJI ODPADÓW Program „Odpowiedzialność i Troska” (Responsible Care) - zaczął działać w Polsce z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w 1992r. Pierwsze zakłady - Zakłady Zachem S.A. w Tarnowie oraz Zakłady Azotowe w Tarnowie ...

Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

PROGRAMY GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI Instrumenty i narzędzia zmniejszające ilość odpadów: 1. program CP, 2. ISO serii 14000, 3. EMAS, 4. LCA, 5. Ecolabelling. Zarządzanie środowiskiem - sterowanie działaniami służącymi ochronie środowiska i jego zasobów. Podejście multidyscyplinarne łączy a...

Typy zabudowy i objętościowy wskaźnik wagowy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Typy zabudowy: 1. wielokondygnacyjna: zabudowa o podobnym wyposażeniu techniczno - sanitarnym; cieplik gwarantuje odpady bez popiołu, większe ilości odpadów organicznych (opakowania, organika kuchenna), przez co powinny być unieszkodliwiane termicznie lub

Udział społeczeństwa i podnoszenie świadomości ekologicznej.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

Udział społeczeństwa: cel średniookresowy do 2016r.: podnoszenie świadomości ekologicznej, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj lokalnie”, prowadzącą do: - proekologicznych zachowań konsumenckich, - prośrodowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, - organizowania ak...

Wymagania stawiane odpadom i wady spalarni.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Wymagania stawiane odpadom: 1. odpowiednia wartość opałowa (kaloryczność) powinna wynosić minimalnie 7 MJ/kg (by nie zachodziła potrzeba użycia dodatkowego paliwa); 2. zawartość wilgoci w odpadach 25%; 4. potrzeba rozdrabniania odpadów wi...

Zarządzanie gospodarką odpadami - narzędzia zarządzania.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI - element systemu zarządzania środowiskowego. NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA Ad. 1. Dyrektywy + ustawy Ad. 2. KGPO, WPGO, PGON Ad. 3. Nakazy - obowiązki dla posiadaczy odpadów (przedsiębiorcy, administracja publiczna). Zakazy - dotyczą głównie składowania odpadów. Ad. 4. Doty...

Zarządzanie środowiskowe

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Zarządzanie środowiskowe: cel średniookresowy do 2016r.: - jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, - rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeństwa o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będąc...