Diagnostyka organizacji

note /search

Archetypy i sprzężnia zwrotne- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Diagnostyka organizacji
Pobrań: 749
Wyświetleń: 3724

Archetypy i sprzężenia zwrotne Sprzężenie zwrotne - zamknięta pętla przyczyn i skutków, w której stan obecny jest konsekwencją stanu poprzedniego Sprzężenie zwrotne może być dodatnie lub ujemne, nazwa nie wskazuje które jest pozytywne/ negatywne dla organizacji. Sprzężenie zwrotne dodatnie Powyż...

Czym jest organizacja- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Diagnostyka organizacji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1631

Czym jest organizacja? Wnioski Organizacje są bytami wielowymiarowymi, więc... Należy je badać w całej złożoności tj. pamiętać o różnych sposobach patrzenia na organizację. Poleganie tylko na jednym sposobie postrzegania organizacji prowadzi do błędów diagnostycznych. Perspektywy diagnostyczne ...

Procedura diagnozy- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Diagnostyka organizacji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Procedura diagnozy Założenia diagnozy - po co? dla kogo? (jaki jest cel badania?, dla kogo wyniki?) Przegląd literatury tematu. (poszukiwanie informacji ze źródeł wtórnych) Operacjonalizacja diagnozowanego problemu. Wybór techniki zbierania danych. (na podstawie zasobów jakie możemy na badanie p...

Rola osoby diagnozującej w organizacji- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Diagnostyka organizacji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Rola osoby diagnozującej w organizacji? Konsultant zewnętrzny działający na zlecenie badanej firmy. Konsultant wewnętrzny działający na zlecenie przełożonych. Konsultant wewnętrzny działający na własne zlecenie. Uwarunkowania diagnozy: władz...

Zasady wyboru mierników- opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Diagnostyka organizacji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 700

Zasady wyboru mierników Czy badana cecha zostawia jakiś ślad? (np. rejestr transakcji w kasie).* Jeśli nie zostawia śladu, to czy można zorganizować obserwację? (np. samochody na parkingu). Jeśli nie zostawia śladu i nie można zorganizować obserwacji, to czy można dołączyć znacznik (tag)? (np. o...