Procedura diagnozy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Procedura diagnozy- opracowanie - strona 1 Procedura diagnozy- opracowanie - strona 2 Procedura diagnozy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Procedura diagnozy
Założenia diagnozy - po co? dla kogo? (jaki jest cel badania?, dla kogo wyniki?)
Przegląd literatury tematu. (poszukiwanie informacji ze źródeł wtórnych)
Operacjonalizacja diagnozowanego problemu.
Wybór techniki zbierania danych. (na podstawie zasobów jakie możemy na badanie przeznaczyć)
Projekt narzędzia diagnostycznego.
Wyznaczenie próby. (nieistotne w małych organizacjach, ponieważ w nich jesteśmy w stanie
poddać badaniu wszystkie jednostki)
Zebranie danych.
Analiza i interpretacja.
Prezentacja wyników.
Metody zbierania danych:
Analiza danych wtórnych.
Wywiad.
Obserwacja.
Badanie ankietowe.
Inne:
Badania psychometryczne
FGI - focused group interview
Analiza
Analiza danych wtórnych
Wywiad
Typy: Ustrukturalizowany - przeprowadzany na podstawie arkusza ankiety, ok. 10 pytań, wszyscy
ankietowani otrzymują identyczny zestaw (te same pytania, w tej samej kolejności).
Zalety: ankieter nie musi posiadać specjalnych kwalifikacji do przeprowadzenia badania.
Wady: nie ma możliwości pogłębienia odpowiedzi, dopytania o interesujące nas fakty.
Nieustrukturalizowany - można zmieniać kolejność pytań oraz delikatnie modyfikować pytania pod
kontem ankietowanej osoby, jeśli spodziewamy się, że wzbogaci to badanie - należy jednak pamiętać aby modyfikacja nie zniekształciła wyników, aby dało się zliczyć wyniki.
Zalety: uzyskuje się więcej informacji bo można dopytać respondentów o interesujące nas kwestie, które podczas odpowiadania na pytania zostały poruszone przez respondentów.
Wady: respondenci otrzymują pytania, które mogą się różnić, co utrudnia interpretację wyników; wydłużony zostaje czas przeprowadzenia badania co podwyższa koszty; osoba przeprowadzająca badanie musi znać się na temacie badania co również podnosi koszty badania. częściowo ustrukturalizowany - zawiera elementy dwóch powyższych.
Wywiad to metoda podatna na wpływ osobowości przeprowadzającego badanie (rozwiązanie: ta
sama osoba wszystkie badania lub randomizacja).
Zapewnij prywatność, anonimowość, wyeliminuj czynniki rozpraszające uwagę. (nie powinny
patrzeć lub podsłuchiwać osoby postronne, nie biorące w danym momencie udziału w badaniu).
W wywiadzie ciężko przekonać respondenta, że przeprowadzane badanie jest anonimowe, ponieważ rozmawiamy twarzą w twarz; w raporcie nie należy używać dosłownych wypowiedzi respondentów, ponieważ niektóre osoby na podstawie specyficznych dla siebie sformułowań mogą zostać zidentyfikowane przez współpracowników. Jeżeli w raporcie koniecznie chcemy użyć czyjejś wypowiedzi należy ją sparafrazować.


(…)

…: wywiady pogłębione, pytania otwarte w badaniu pilotażowym.
Niestety, czasem powstanie zbyt długa lista odpowiedzi.
Problem z długością i kompletnością listy - czasem można stosować najpierw pytanie o grupy,
potem o szczegóły:
Pyt: Jakich sposobów komunikacji najczęściej używasz w swojej pracy?
Narzędzia komunikacji elektronicznej.
Komunikacja bezpośrednia.
Komunikacja formalna na papierze.
Inne (wymień…
… wybierają wartości środkowe.
Badacze starają się dostarczać wariantów odpowiedzi, które będą często wybierane. W przypadku rozkładów skrajnie asymetrycznych może to prowadzić do zniekształcenia wyników.
Z tego powodu pytania otwarte czasem są lepsze choć utrudniają opracowanie wyników.
Wykorzystanie długich pytań
Dłuższe pytanie kreuje zobowiązanie do udzielenia odpowiedzi. Dłuższe pytania dają…
….
Zidentyfikować pytania otwarte, których wyników nie da się opracować.
Wskazać błędy w kolejności pytań (np. zbyt trudne pierwsze pytanie).
Jeśli kwestionariusz wymaga wielu zmian, to należy nowa wersję ponownie przetestować.
1. Jakie pytania powinienem zadawać?
Tylko takie, które są potrzebne - unikać stawiania pytań, tylko dlatego, że są ciekawe.
W stosunku do każdego pytania warto zadać sobie pytanie…
… się ustalonego planu. (powinien być ustalony harmonogram
- ile max czasu na każde pytanie.
Unikaj zniekształceń (bias) - szczególnie wtedy gdy „wiesz” do czego zmierza rozmówca. Uwaga
na konformizm i społeczny dowód słuszności. (ludzie mają tendencję do robienia wrażenia mądrzejszych niż są w rzeczywistości - pilnuj się, nie dopowiadaj za respondenta, nie zgaduj co ma na myśli, niech respondent sam, własnymi…
…?
Jak zadawać pytania o kwestie wrażliwe?
Zachowania wrażliwe - przegląd podejść ☺ (Barton, 1958)
Podejście luzackie
„Hej, zamordowałeś kiedyś żonę?”
Sposób na ponumerowane karty
„Czy mógłbyś odczytać numer z karty, która najlepiej opisuje co stało się z Twoją żoną?
(1) zgon w wyniku naturalnej przyczyny,
(2) zamordowałem ją,
(3) inne (jakie?)” (np. ktoś inny zamordował moją żonę)
Sposób na społeczny dowód…
…:
Bardziej wiarygodne odpowiedzi w przypadku pytań o zachowania nieakceptowane społecznie.
Jak często używa Pan/Pani materiałów biurowych (papier, spinacze, zszywki itp.) i wyposażenia
biura (drukarka, kserokopiarka, komputer, bindownica itd.) do celów prywatnych (np: przygotowanie
zaproszeń na bankiet, wydrukowanie pracy magisterskiej syna)?
Czynniki działają w przeciwnym kierunku.
Mniej wiarygodne odpowiedzi…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz