Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych

note /search

Obrabiarki o strukturach równoległych

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

Obrabiarki o zamkniętych strukturach kinematycznych w porównaniu z obrabiarkami klasycznymi wykazują szereg zalet ale i też wad; Zalety: -duża sztywność wynikająca stą wysoka dokładność obróbki -możliwość realizacji ruchu w przestrzeni o 6 sto...

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1218

PLANOWANIE I HARMONOGRAMOWANIE PRODUKCJI Długookresowe(lata) Decyzje makroekonomiczne -stopa procentowa , polityka podatkowa zamówienia rządowe Planowanie strategiczne -asortyment produkcji, zasoby

Podział robotów mobilnych-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2051

Roboty mobilne można podzielić na: Poruszające się po stałym torze jezdnym Autonomiczne roboty mobilne Poruszają się do przodu W przód i w tył W każdą stronę Jednymi z ograniczeń na ruch robota SA ograniczenia zwane więzami, dotyczące przestrzeni, w której robot może się poruszać. Nie można prz...

Przenośniki taśmowe-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1806

Przenośniki taśmowe: Przenośniki członowe . Przemieszczają ładunek za pomocą cięgna, do którego przymocowane są człony w postaci płyt i koryt, stanowiące element niosący ładunek. Mogą one praco...

Środki transportu przedmiotów-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

Środki transportu przedmiotów w ESW mogą składać się z dostępnych na rynku wyrobów licznych producentów wyspecjalizowanych w technice transportu lub mogą być projektowane indywidualnie do budowanego systemu wytwarzania. Spośród wielkiej oferty rynkowej na szczególną uwagę zasługują systemu modułowe...

Cecha cięcia i spawania laserowego-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 861

Cechą cięcia i spawania laserowego j est punktowe wprowadzenie energii w strumieniu promieniowania o wysokiej energii. Warunkiem uzyskania dobrej jakości cięcia czy piony i dokładnego utrzymania wymiarów jest dokładnie prowadzony strumie...

Czynniki i cele powstania i rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarza...

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1561

Czynniki i cele powstania i rozwoju elastycznej automatyzacji wytwarzania: Związane z rynkiem wyrobów: Wzrost konkurencji między producentami Zmieniający się popyt na wyrobu Dostosowanie asortymentów do życzeń odbiorców Krótsze cykle życia wyrobów Związane z przedsiębiorstwem: Zmniejszenie zy...

Formy organizacji produkcji-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1575

Formy organizacji produkcji: Rozróżnia się następujące formy organizacji systemów wytwarzania: Struktury skoncentrowane autonomiczną stację obróbkową ASO można zdefiniować jako sterowane komputerowo automatyczne stanowisko obróbkowe, w skład której wchodzi

Korzyści z robotyzacji stanowisk wytwarzania-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

Korzyści z robotyzacji stanowisk wytwarzania Zastosowanie zrobotyzowanych stanowisk wytwarzania poprawia jakość wyrobów, zwiększa powtarzalność geometryczną wykonywanych przedmiotów Zapewnia powtarzalność parametrów procesu Umożliwia bieżącą kontrolę jakości poprzez monitorowanie parametrów techn...

Metoda TIG-opracowanie

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Automatyzacja i robotyzacja procesow produkcyjnych
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

Metoda TIG - elektrodą jest pręt wolframowy, a spoiwo podawane jest osobno. Spawanie odbywa się w osłonie 1 - gaz ochronny, 2 - spoiwo, 3 - elektroda wolframowa, 4 - styk prądowy, 5 - dysza, 6 - źródło prądu Zajarzenie się łuku nie ...