Analogowe układy elektroniczne - strona 5

Zabezpieczenia stabilizatorów - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1092

ZABEZPIECZENIA STABILIZATORÓW W stabilizatorach stosuje się dwie grupy zabezpieczeń: Nadnapięciowe - służące do zabezpieczenia stabilizatora lub układu obciążającego przed pojawieniem się niepożądanego napięcia. Nadprądowe - służące do zabezpieczenia stabilizatora lub układu obciążającego przed pr...

Fototrystor - omówienie tematu

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

FOTOTYRYSTOR Fototyrystorem nazywamy tyrystor umieszczony w specjalnej obudowie, umożliwiającej oddziaływanie promieniowania świetlnego na jego przełączanie ze stanu blokowania do przewodzenia. a) b) Rys. 9.12. Symbole graficzne fototyrystora. I...

Konwenter prądu - omówienie tematu

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

KONWERTER PRĄD - NAPIĘCIE Układ, który przetwarza sygnał prądowy na sygnał napięciowy jest nazywany konwerterem prąd - napięcie ( rys.10.17 ) Rys.10.17. Schemat konwertera prąd - napięcie. Na podstawie analizy pracy

Wzmacniacz sumujący - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

WZMACNIACZ SUMUJĄCY Za pomocą tego wzmacniacza łatwo można zrealizować dodawanie. Rys. 10.13. Schemat wzmacniacza sumującego. Korzystając z procedury analizy pracy wzmacniacza operacyjnego otrzymujemy: ; ; ; ...; ; ; ; (10.36) ;...

Modulacja FM - Obliczenie indeksów modulacji

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Elektronika i Telekomunikacja Rok akademicki 2010/2011 Analogowe Układy Elektroniczne 2 Data wykonania : 27.05.2011 Rok studiów: II Temat ćwiczenia: Modulacja FM Ocena: Data zaliczen...

Pytania testowe z „analogowych układów elektronicznych cz.I”

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

PYTANIA TESTOWE  Z „ANALOGOWYCH UKàADÓW ELEKTRONICZNYCH  cz.I”    1. Wielkosygnaáowy  model  Shichmana  –  Hodgesa    tranzystora  N-MOS  w  obszarze  liniowym      » ¼ º « ¬ ª   2 2 DS DS T GS ox D U U U U C L W I P   obowiązuje w przedziale  napiĊü:       dla   UGS  UT     i   UDS  UGS -UT     ...

Analogowe układy elektroniczne test

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1414

PYTANIA TESTOWE Z „ANALOGOWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH cz. II” Generator LC lub RC generuje na swoim wyjściu przebieg sinusoidalny ponieważ: a). Warunek generacji jest spełniony tylko dla jednej określonej częstotliwości. b). Układ zawiera wzmacniacz selektywny z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, w...

Pytania do egzaminu - analogowe układy elektroniczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1036

ZESTAW PYTAŃ DO EGZAMINU Z „ANALOGOWYCH UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH I” Wielkosygnałowy model Schichmana - Hodgesa tranzystora MOSFET - charakterystyki statyczne: wyjściowe i przejściowe. Zdefiniować i porównać na

Wtórnik napięciowy

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

WTÓRNIK NAPIĘCIOWY Wtórnik napięciowy uzyskuje się we wzmacniaczu nieodwracającym przy zastosowaniu rezystora o nieskończonej wartości. Wartość rezystancji R powinna być równa wartości rezystancji źródła sygnału wejściowego. Taki układ charakteryzuje się bardzo dużą rezystancją wejściową i małą rez...

Diody stabilizacyjne - omówienie zagadnienia

 • Politechnika Śląska
 • Dr hab. inż. Zygmunt Wróbel
 • Analogowe układy elektroniczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

DIODY STABILIZACYJNE (STABILITRONY) - DIODY ZENERA Diody Zenera to diody przeznaczone do stabilizacji lub ograniczenia napięcia. Diody stabilizacyjne pracują przy polaryzacji w kierunku zaporowym, charakteryzując niewielkimi zmianami napięcia pod wpływem dużych zmian prądu. Diody te stosuje się w u...