Współczesne ruchy społeczne

note /search

Współczesne ruchy społeczne - anarchiści - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 2121

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT 9 - ANARCHIŚCI, ANARCHOSYNDYKALIŚCI, SKŁOTERSI POJĘCIE ANARCHIZMU Anarchizm, (z greckiego anarchís - bezrząd, brak rządu), doktryna i ruch społeczno-polityczny powstały w XIX w. jako opozycja kapitalizmu i ideologii marksistowsko-leninowskiej (marksizm,...

Współczesne ruchy społeczne - ekolodzy i pacyfiści - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 1827

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT 7 - EKOLODZY I PACYFIŚCI GENEZA RUCHÓW EKOLOGICZNYCH Ruchy ekologiczne pojawiły się wówczas, gdy stały się widoczne zagrożenia środowiska naturalnego, a jednocześnie okazało się, że państwo nie podejmuje dostatecznie skutecznych działań, by im zapobiega...

Współczesne ruchy społeczne - femistki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 1232
Wyświetleń: 2478

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT 6 - FEMINISTKI I INNE RUCHY NA RZECZ RÓWNOUPRAWNIENIA KULTUROWE SYGNALIZATORY PŁCI Różnice biologiczne Różnice psychologiczne Strój podkreśla różnice w budowie ciała Postrzeganie płci w drugim osobniku - może być ważniejsze od innych cech osobniczych...

Współczesne ruchy społeczne - populiście - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1848

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT - 4 - POPULIŚCI POJĘCIE POPULIZMU Klasyczna definicja: populizm jest to przyrzekanie spełnienia nieracjonalnych żądań pewnych warstw lub odłamów społeczeństwa; schlebianie masom dla korzyści politycznej jakiegoś stronnictwa przez przypisywanie im wrodzo...

Współczesne ruchy społeczne - ruchy kibicowskie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1477

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT 12 - RUCHY KIBICOWSKIE GENEZA Ruch kibicowski w to oczywiście nie nowość. Jednak obecnie można zaobserwować coraz wyraźniejszy podział kibiców na poszczególne grupy. Oczywiście dane określenie grupy może być różnie interpretowane przez każdego człowieka...

Współczesne ruchy społeczne - ruchy nacjonalistyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 3822

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE TEMAT 3 - RUCHY NACJONALISTYCZNE PROBLEMY DEFINICYJNE Jest to postawa społeczno-polityczna uznająca naród za najwyższe dobro w sferze polityki. Nacjonalizm uznaje sprawy własnego narodu za najważniejsze. Głosi solidarność wszystkich grup i klas społecznych da...

Współczesne ruchy społeczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Współczesne ruchy społeczne
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 2345

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE PUNKT 2 - TEORIA RUCHÓW SPOŁECZNYCH POJĘCIE RUCHU SPOŁECZNEGO Ruch społeczny to forma zbiorowego, spontanicznego działania pewnych kategorii społecznych lub zbiorowości zmierzającego do określone...