Współczesne ruchy społeczne - ekolodzy i pacyfiści - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 1771
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Współczesne ruchy społeczne - ekolodzy i pacyfiści - omówienie  - strona 1 Współczesne ruchy społeczne - ekolodzy i pacyfiści - omówienie  - strona 2 Współczesne ruchy społeczne - ekolodzy i pacyfiści - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

WSPÓŁCZESNE RUCHY SPOŁECZNE W EUROPIE
TEMAT 7 - EKOLODZY I PACYFIŚCI
GENEZA RUCHÓW EKOLOGICZNYCH
Ruchy ekologiczne pojawiły się wówczas, gdy stały się widoczne zagrożenia środowiska naturalnego, a jednocześnie okazało się, że państwo nie podejmuje dostatecznie skutecznych działań, by im zapobiegać. Zagrożenia te zaczęto dostrzegać jednak dopiero na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, ponieważ po latach fascynacji rozwojem technologicznym, przemysłu zauważono, że niebo nad Berlinem nie jest już tak błękitne jak kiedyś. Ujemne skutki rozwoju przemysłu łączono dotychczas z konkretnymi zaniedbaniami, wadami technologii zawsze możliwymi do wyeliminowania. Sądzono, że konsekwencje tych zaniedbań i wad są jednorazowe i mają ograniczony zasięg, ponadto dotyczą określonych wytwórców, najbliższego otoczenia fabryki, ewentualnie konsumentów wyprodukowanych przez nią wyborców. Nowe technologie zaczęły po II wojnie światowej tak się rozprzestrzeniać, że stopniowo przestały istnieć obszary niezagrożone zniszczeniem. Zaczęto dostrzegać też skutki działań ludzi, początkowo niewidoczne. Okazało się, że korzystanie z lodówek, samochodów, itd. Zagraża całej biosferze, a ujemne skutki kumulują się w czasie.
Pojawiło się pojęcie: zagrożenie globalne, strefa szczególnego ryzyka. Wprowadzone przez państwa przepisy prawne natomiast likwidowały fragmentarycznie określone skutki zanieczyszczenia biosfery, ale globalne zagrożenie nie zostało wyeliminowane. Uświadomienie sobie skali i nowej jakości istniejących zagrożeń, a także tego, że stawiają one pod znakiem zapytania możliwość przetrwania życia na Ziemi, stało się impulsem do powstawania ruchów ekologicznych.
GŁÓWNE ELEMENTY PROGRAMU EKOLOGÓW
Ekologiczna żywność
Ekologiczne ubrania
Ekologiczne postawy i zachowania
Ekologiczna burżuazja - przejaw swoistej mody
Ideologia ekologiczna - partie i ugrupowania polityczne Zielonych opowiadają się za zmianą dotychczasowego sposobu życia ekonomicznego i politycznego; inne zaś działają na rzecz ochrony środowiska i zachowania dotychczasowego modelu życia
Ideologia ekologiczna staje się wspólnotą niepogodzenia, buntu skierowanego przeciwko oświeceniowej wierze w cywilizację, której przeciwstawia się właśnie naturę.
Ekolodzy wyrażają przekonanie, że dotychczasowy model rozwoju nie może zostać utrzymany, jeśli nie chcemy doprowadzić do całkowitego zniszczenia środowiska
Dążenie do stworzenia alternatywnej wizji społeczeństwa
Upowszechnienie modelu dbania o środowisko
Propozycja rozwoju technologii za pomocą odnawialnych i bezpiecznych źródłach energii


(…)

…. powstawaniu dziury ozonowej czy efektowi cieplarnianemu. Światowy system ochrony środowiska i wspierania polityki ekorozwoju opiera się na postanowieniach zawartych w dokumentach międzynarodowych - Deklaracji Szczytu w Rio de Janeiro, Agendzie 21, Deklaracji johannesburskiej w sprawie zrównoważonego rozwoju. Dążenie do prowadzenia polityki ekorozwoju ujęte jest w dokumentach stanowiących podstawę polskiego…
… okrucieństwo wojny, dążąc do złagodzenia jej przebiegu i ulżenia doli jeńców (są to wśród najwybitniejszych np. Ireneusz, Cyprian, Arnobiusz, Atanazy, Ambroży, Augustyn). Podobnie będzie w wiekach średnich, acz tworzenie christianitas skieruje znacznie więcej energii, ku społecznościom ziemskim, co w nauczaniu zaowocuje m.in. wypracowaniem teorii wojny sprawiedliwej, czy też doktryny praw człowieka. Pacyfizm natomiast, aż do XIX wieku, będzie zjawiskiem wyłącznie religijnym, lecz raczej marginalnym, gdyż będzie on praktykowany przez elitarne grupy chrześcijan oraz przez sekty. Począwszy od montanistów do których wstąpił Tertulian, przez katarów i waldensów, anabaptystów i mennonitów, arian i amishy, po kwakrów i tunkersów, adwentystów dnia siódmego i świadków Jehowy.
POJĘCIE PACYFIZMU
Jest to ruch społeczny i polityczny…
… i 1907, których ustalenia miały ograniczyć okrucieństwa wojen. Dążenia do utrzymania pokoju znalazły także wyraz w powstaniu uniwersalnych międzynarodowych organizacji pokojowych - Ligi Narodów i Organizacji Narodów Zjednoczonych.
TYPOLOGIE PACYFIZMU
Peter Brock, najwybitniejszy chyba współczesny badacz pacyfizmu dzieli go na trzy podstawowe grupy: Separacyjny - ukierunkowany na odseparowanie…
…. Deklarowanie przez wszystkich, że i owszem, ekologia to ważna rzecz, to naprawdę za mało, by zachęcić do głosowania ekologiczny elektorat. I znowu płyną z tego dwa wnioski: elektorat ten jest zbyt mały, by warto się było nimi zajmować (politycy znów udowadniają swój populizm) oraz partie nie mają w swych gronach polityków reprezentujących ekologiczną wiedzę, a co za tym idzie, głoszących klarownie wynikającą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz