Prawo europejskie i integracja europejska

note /search

Wykład - akty prawne integracji Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

Traktat Amsterdamski - został podpisany 2 października 1997 roku. Uzupełnia on Traktat o UE z Maastricht o: modyfikację wspólnotowych i unijnych praw podstawowych; zmiany instytucjonalne i modyfikację procedur decyzyjnych; zmiany do...

Wykład - Koncepcje integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1400

Paneuropejska koncepcja integracji europejskiej - pomysł hrabiego Coudenhove-Kalergi zainicjowany w 1922 roku. Ten ruch miał charakter stowarzyszenia. Głównym jego celem jest powstanie Stanów Zjednoczonych Europy. Wzorem dla propon...

Wykład - Plany dotyczące integracji europejskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 77
Wyświetleń: 840

Plan W. Churchilla - 19 września 1946 roku w przemówieniu w Zurychu wezwał do utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy i Rady Europy. Plan J. Monneta - aktywnie brał udział w powoływaniu EWWiS, w której od 1952 do 1955 roku pełnił o...

Wykład - Proces scalania instytucji Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 14
Wyświetleń: 840

Proces scalania instytucji Wspólnot Europejskich - Wspólnoty Europejskie (Wspólnota Europejska, EWWiS, EURATOM) funkcjonują na podstawie oryginalnego systemu instytucjonalnego, wyróżniającego je spośród innych organizacji międzynarodowych - 3 odrębne Wspólnoty mają te same instytucje. Ta unifikacja ...

Wykład - Rozszerzania terytorialne Wspólnot Europejskich

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Rozszerzania terytorialne Wspólnot Europejskich - z punktu widzenia prawa międzynarodowego UE (i Wspólnoty Europejskie) jest tworem otwartym warunkowo. Państwa przystępujące do Wspólnot mają bowiem obowiązek przyjąć zatwierdzone uregulowania prawne i podporządkować się celom traktatowym. Istnieje wi...

Wykład - traktaty integracyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1561

Agenda 2000 - jest to pakiet dokumentów przygotowanych przez Komisję Europejską, ogłoszony 16 lipca 1997 roku w Strasburgu i przedłożony Radzie Europejskiej na szczycie w Luksemburgu w grudniu 1997 roku. Zostały w nim przedstawione informacje dotyczące rozwoju polityk Unii w tym polityki strukturaln...