Pomoc psychologiczna

note /search

Terapia strategiczna zespołu z Mental Research Institute

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 651

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Trudność staje się problemem, gdy błędne postępowanie z nią, nie przynosząc jej rozwiązania, uruchamia proces błędnego koła, polegający na nasileniu stosowania tego samego błędnego rozwiązania, co z kolei powoduje intensyfikowanie trudności. W ten...

Psychoterapia poznawcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Myślenie w kategoriach „muszę” i „powinienem” sprawia, że pragnienia i preferencje uzyskują status konieczności. Wtedy bowiem to, co człowiek „chce” osiągnąć, zamienia się w to, co „musi” osiągnąć. Dotyczy to różnych dziedzin: „Muszę odnieść sukce...

Rehabilitacja neuropsychologiczna - prezentacja.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: dysfunkcje neuropsychologiczne wymagające terapii NP, zaburzenia osobowości, emocji, motywacji, zachowania po uszkodzeniach ...

Uzależnienia-opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1974

UZALEŻNIENIA To, że nie żyjemy dziś w epoce kamienia łupanego z cała pewnością przynosi nam mnóśtwo korzyści lrcz niestety ceną tego jest również to że niesie to także nowe niebespieczne zagrożenia z jakimi musi zmierzyć syę ludzkość. Obserwując otaczający nas świat trudno niedostrzedz wielu zmian ...

Czynniki niespecyficzne w psychoterapii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1540

Skuteczno psychoterapii - Czynniki niespecyficzne w psychoterapii Na podstawie J.M. Rakowska. (2005). Skuteczno psychoterapii. Scholar, Warszawa. Jak dziaa psychoterapia? Uzyskiwanie przez pacjentów korzyci z psychoterapii wyjaniane jest z...

Czynniki specyficzne w psychoterapii II

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1344

Skuteczno psychoterapii - Czynniki specyficzne w psychoterapii Na podstawie J.M. Rakowska. (2005). Skuteczno psychoterapii. Scholar, Warszawa. Jak dziaa psychoterapia? Uzyskiwanie przez pacjentów korzyci z psychoterapii wyjaniane jest zaró...

Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii w świetle badań...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 1750

J. M. Rakowska Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii w świetle badań Wstęp Niniejsze opracowanie ma na celu odpowiedź na pytanie, czy teoretyczne tezy zapożyczonej z medycyny koncepcji działania psychoterapii znajdują potwierdzenie w wynikach badań nad skutecznością psychoterapii. Z...

Niepełnosprawność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2282

Pomoc psychologiczna osobom z niepełnosprawnością Ewa Pisula Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej Literatura: Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacyjna. Warszawa: WAiP – roz. 2 i 3. Kowalik S. (2000). Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji. W: J. Strelau (red.), Psy...

Obowiązki psychologa - ustawodawstwo - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Page 1 Obowiązki psychologa w świetle aktualnego ustawodawstwa 253 The psychologist's responsibilities - legislative issues Talarowska M., Florkowski A., Orzechowska A., Zboralski K., Gałecki P. Medical University of Lodz, Poland, Department of Adult Psychiatry An act of psychological profess...

Specyficzne, niespecyficzne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1288

Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii w świetle badań Wstęp Niniejsze opracowanie ma na celu odpowiedź na pytanie, czy teoretyczne tezy zapożyczonej z medycyny koncepcji działania psychoterapii znajdują potwierdzenie w wynikach badań nad skutecznością psychoterapii. Zostały wykorzyst...