Polityka - strona 24

Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1036

Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona Zagadnienie ludzkiej tożsamości jest jednym z centralnych zagadnień w psychologii osobowości. Istnieją jednak bardzo zasadnicze różnice między poszczególnymi kierunkami psychologicznymi w inter...

Ruch rozwijający-Metoda Weroniki SHERBORNE

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

Ruch rozwijający Metoda Weroniki SHERBORNE Weronika SHERBORNE (1922-1990) - przez całe życie pracowała z dziećmi. Kształciła nauczycieli zarówno w swoim kraju ( Wlk. Brytania) jak i za granicą. Była z wykształcenia nauczycielką wychowania fizycznego i fizjoterapeutką. Ogromny wpływ na działalność W...

Samobójstwo-utrata innych możliwości istnienia

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

SAMOBÓJSTWO - UTRATA INNYCH MOŻLIWOŚCI ISTNIENIA Z pewnością w życiu każdego z nas są okresy , kiedy po prostu nie potrafimy sobie wyobrazić, jak zdołamy przeżyć następny dzień; gdy życie nie wydaje się warte męki i cierpień, do których znoszenia nas zmus za. Może straciliśmy ojca, matkę lub bliski...

Stres-pojęcie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

Stres Pojęcie stresu wprowadził fizjolog kanadyjski węgierskiego pochodzenia Hans Selye. Określił stres jako stan „...który przejawia się swoistym zespołem, składającym się ze wszystkich nieswoistych zmian wywołanych w układzie biologicznym. (...) Składnikami jego są widoczne zmiany wywołane przeze...

Uczenie się poprzez warunkowanie klasyczne i instrumentalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

Uczenie się poprzez warunkowanie klasyczne i instrumentalne. Proces uczenia się jest w psychologii rozpatrywany w różny sposób. Jedni autorzy ujmują go bardzo szeroko i każde doświadczenie zdobywane przez jednostkę uważają za uczeni...

Zabezpieczenie potrzeb osób starszych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 539

Zabezpieczenie potrzeb osób starszych „Jeżeli dzieciństwo i młodość są czasem, w którym człowiek stopniowo uczy się człowieczeństwa i rozpoznaje swoje możliwości, to starość jest szczególną wartością, ponieważ łagodząc namiętności pomnaża mądrość i służy dojrzalszymi radami. Jest to czas szczególni...

Ściąga z historii Polski i świata

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 882

Ludwik - król Węgier 1370-1382 Przywilej w Koszycach - 1374 -ograniczał podatek-poradlne -zwalniał szlachtę z obowiązku budowy i reperacji zamków warownych -odszkodowania dla szlachty za udział w wyprawach zagranicznych Przywilej ten został uchwalony dla uzyskania poparcia dla swoich planów-tron ...

Administracja samorządowa w powiecie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

Administracja samorządowa w powiecie Reforma administracji, dokonana w 1998, a ściślej ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym wprowadza, czy raczej przywraca w Polsce instytucje powiatu, tym samym trójszczeblowy podział administracji terytorialnej. W ramach koncepcji dwustopniowego...

Agresja wśród wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Agresja wśród wychowanków Domu Dziecka we Wrzosowej I. WPROWADZENIE Dom zaprzyjaźniony stanowi dla dziecka ogromną szansę. Roli męża i żony nie można się nauczyć teoretycznie. Trzeba je przeżyć i odwzorować, inaczej nigdy się nie będzie umiało...

AIDS - Dżuma XX wieku

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 840

“AIDS - DŻUMA XX WIEKU” 1. Jakie jest pochodzenie AIDS? Pierwsze przypadki AIDS zostały rozpoznane w roku 1981, na Haiti. Jednak badania archiwalnych surowic mieszkańców Afryki z końca lat 50., 60. i 70. dowodzą, iż zakażenia HIV - 1 (jeden z wirusów powodujących AIDS) występował już w tym pozornie...