Zabezpieczenie potrzeb osób starszych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zabezpieczenie potrzeb osób starszych - strona 1 Zabezpieczenie potrzeb osób starszych - strona 2 Zabezpieczenie potrzeb osób starszych - strona 3

Fragment notatki:

Zabezpieczenie potrzeb osób starszych „Jeżeli dzieciństwo i młodość są czasem, w którym człowiek stopniowo uczy się człowieczeństwa i rozpoznaje swoje możliwości, to starość jest szczególną wartością, ponieważ łagodząc namiętności pomnaża mądrość i służy dojrzalszymi radami. Jest to czas szczególnie nacechowany mądrością.” Papież Jan Paweł II - „List do Ludzi Starych” S tarość - zjawisko powszechne, dane nam przez Naturę, znane jest człowiekowi od niepamiętnych czasów, dotyczy ludzkiego losu, ludzkiej kondycji. Pojęcie starości zmieniało się w historii kultury, szczególnie kultury europejskiej - w ciągu wieków. W społeczeństwach, czasem starców stawiano na piedestale przydając im cechy niemal boskie - to znów spychano na dno pogardy, lub co najwyżej tolerowano ich istnienie! Było to zależne od struktury danej społeczności. Na przykład, w okresie koczowniczym, kiedy społeczność dopiero się tworzyła - starcy grali w niej główną rolę, uważano ich za przywódców grupy. Społeczeństwa rozwinięte usunęły w cień ludzi starych, i choć - jak wynika ze źródeł pisanych, szacunek dla starości jakby pozostał - zachowały się liczne napomnienia dla młodych jak mają się zachowywać wobec starszych - to jednak zostały zauważone i uwypuklone w postawach społeczności te niekorzystne cechy wieku starczego jak niedołęstwo, zdziecinnienie. Starość jest naturalnym, kolejnym etapem życia człowieka. Jest naturalną koleją rzeczy, która dotyka każdego, bez względu na płeć, status społeczny, kraj w jakim żyje itd. Dla każdego człowieka jest nieubłagalnym, następującym w pewnej „chwili”, często trudnym do zaakceptowania - przeznaczeniem. Z pojęciem „starość” łączy się także pojęcie „starzenie się”. Jest to pewien proces, w ciągu którego zmniejsza się aktywność biologiczna organizmu wraz z wiekiem. Wraz z postępującym procesem starzenia, następują nieodwracalne zmiany w człowieku, w jego zdolnościach psychomotorycznych, możliwości zapamiętywania, rozwiązywania problemów, motywacji i emocji. Życie człowieka starego (starzejącego się) staje się trudniejsze, coraz więcej w nim jest problemów, kłopotów, które wcześniej nie występowały. Starość społeczna jest dla Europy (i świata) zjawiskiem relatywnie nowym. Z tej przyczyny budzi powszechny niepokój. Biuro Demograficzne ONZ podjęło badania nad wyliczeniem populacji ludzi starych na świecie. I tak w 1950 roku było ich 163 miliony, czyli 6,6% ogółu ludzkości, 10 lat później 208 milionów, co stanowiło 7,2% ogółu , w 1975 - około 300 milionów . Zgodnie z danymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, co dziesiąty mieszkaniec Ziemi ma obecnie 60 i więcej lat. Prognozy na najbliższe dziesięciolecia (rok 2050) przewidują przyrost populacji osób starszych do poziomu co piątego człowieka. W 2150 roku zbiorowość ta stanowić będzie prawdopodobnie ponad 30% ogółu ludności świata.

(…)

… takie działają przy Polskich Kolejach Państwowych, Zakładzie Energetycznym, STOMIL Olsztyn S.A., Regionalnym Zarządzie Lasów Państwowych, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i innych. Kluby takie stowarzyszają byłych pracowników danej firmy. Spotkania tych klubów odbywają się w siedzibie firmy lub miejscu przez firmę zorganizowanym. W ramach uczestnictwa w klubach, odbywają się spotkania noworoczne, jubileuszowe…
…) powołanych do pomocy i opieki nad ludźmi starszymi.
Są to: Domy Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej, Punkty Doraźnej Pomocy Społecznej,
Domy Rencistów,
Domy Dziennego Pobytu,
Zespoły Opieki Zdrowotnej,
Zespoły Środowiskowej Opieki Zdrowotnej,
Polski Czerwony Krzyż,
Hospicjum Domowe (w Mrągowie),
Caritas Archidiecezji Warmińskiej.
Niektóre z tych placówek zajmują…
…, ze schorzeniami układu nerwowego.
Jest także w naszym mieście Dom Pomocy Społecznej „KOMBATANT”, który z założenia udziela pomocy inwalidom wojennym i wojskowym. Wiem jednak, że jeśli istnieje taka konieczność ( i możliwość), przyjmowane tam są także osoby nie mające związku z wojskiem. Dom ten mieści się przy ulicy Fałata 23.
Są także w Olsztynie Dzienne Domy Pomocy Społecznej, czyli tzw. domy dziennego pobytu…
…. Przebieg starości nie odbywa się jednak według jednego, dokładnie opisanego schematu, ale jest bardzo zróżnicowany. Stąd istnieje potrzeba utworzenia różnych instytucji dla ludzi starych. Złym rozwiązaniem jest przenoszenie ich do domów pomocy społecznej ze środowisk rodzinnych. Są one jednak niezbędne dla osób samotnych.
Należy dbać o zabezpieczenie potrzeb osób starszych, o stworzenie im jak najlepszych…
… seniorów z kierownictwem swojego (byłego) zakładu pracy i widziałam, jak wielkie wzruszenie towarzyszyło jego uczestnikom i jak wiele radości im sprawiło.
Inną formą zabezpieczenia potrzeb ludzi starszych, mogą być osiedlowe domy kultury. Niektóre z nich organizują spotkania ludzi starszych w kółkach tematycznych (dla kobiet - wyszywanie, malowanie; dla mężczyzn - modelarstwo, kółka szachowe). Z kółkiem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz