Polityka - strona 23

Konformizm-definicja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

Konformizm Konformizm- to postawa zgodna z obowiązującymi normami, wzorami, zasadami, wartościami albo poglądami. Termin ten wywodzi się od łacińskiego słowa „conformo”- czyli upodabniać, ukształtować. Z powyższej definicji, można wywnioskować, że konformizm to postawa przejawiająca się w postępowa...

Kultura-geneza i ewaluacja

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

KULTURA - GENEZA I EWALUACJA. Mimo tego iż człowiek od niedawna interesuje się kulturą to ona jako taka istniała od początku pojawienia się człowieka. Początek to starożytna Grecja gdzie istniały zasady estetyczne, demokracja, architektura. W średniowieczu to klasztory były traktowane jako ośrodki ...

Metody dydaktyczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

METODY DYDAKTYCZNE Wstęp Nauczanie jest procesem towarzyszącym człowiekowi od początków jego istnienia i zawsze odgrywało bardzo ważną rolę. Odpowiednie przygotowanie członków danej grupy do samodzielnego lub grupowego życia zwiększało prawdopodobieństwo przetrwania. Pierwsze formy nauczania oparte...

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - problemy resocjalizacj...

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji . M.Grzywak-Kaczyńska (1971) , a jeszcze wcześniej K.Dąbrowski (1935 , 1965) zwracali uwagę na nasilenie lęków w doznaniach współczesnego człowieka . Lęki powstają w skutek zagrożenia zewnętrznego i wewnętrznego ....

Pedagogika jako nauka i wychowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

PEDAGOGIKA JAKO NAUKA I WYCHOWANIE Pedagogika jest nauką o wychowaniu, która formuje teoretyczne i metodyczne podstawy planowej działalności wychowawczej. Początkowo zakres pedagogiki ograniczał się do problemów związanych przygotowaniem młodej generacji do dojrzałego życia. Była ona pojmowana jako...

Problemy diagnozy i typologii zaburzeń w zachowaniu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 903

PROBLEMY DIAGNOZY I TYPOLOGII ZABURZEŃ W ZACHOWANIU SPIS TREŚCI OGÓLNE ZASADY I FUNKCJE DIAGNOZY ZABURZEŃ W ZACHOWANIU DIAGNOZA ZABURZEŃ W ZACHOWANIU NIEDOSTOSOWANIA SPOŁECZNEGO MŁODZIEŻY W KONTEKŚCIE BADAŃ PEDAGOGICZNYCH OBSERWACJA W ŚRODOWISKU SZKOLNYM JAKO PODSTAWA DIAGNOZY NARZĘDZIA OBSERWACJI:...

Przeciw przemocy-opracowanie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

PRZECIW PRZEMOCY „Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych". Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzime, Warszawa 1995 Historia przemocy jest równie długa jak historia całej naszej cywilizacji...

Przemoc seksualna wobec dzieci do lat 15-kazirodztwo

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 868

Przemoc seksualna wobec dzieci do lat 15. Kazirodztwo Przemoc seksualna wobec dziecka to jakiekolwiek zachowania seksualne służące uzyskaniu podniecenia lub satysfakcji seksualnej przez sprawcę, czyli : uwagi i dowcipy o charakterze erot...

Przemoc w rodzinie i w szkole z perspektywy oceny i opinii dziecka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

PRZEMOC W RODZINIE I W SZKOLE Z PERSPEKTYWY OCEN I OPINII DZIECKA O TYM ZJAWISKU (studium diagnostyczne na przykładzie badań uczniów gimnazjum) Spis treści. Wstęp ROZDZIAŁ I Socjalizacyjno edukacyjna analiza rozwoju p sychofizycznego dziecka 1. solcjalizacja w środowisku szkolnym 2. Socjalizacja i ...

Psychologia społeczna - Koncepcje empatii i altruizmu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA Okres przednaukowy GUSTAW TRADE- imitacja , naśladownictwo ludzie naśladują się nawzajem jako ważny element socjalizacji. 1903 rok. W. Mc DUGALL INTRODUCTION TO SOCJAL PSYCHOLOGY E. ROSS SOCJAL PSYCHOLOGY Socjologiczny wariant psy chologii społecznej bada zjawiska i procesy ps...