Polityka transportowe UE

note /search

Polityka transportowa UE jako element systemu regulacji sektora transp...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1673

Polityka transportowa UE ,jako element systemu regulacji sektora transportu krajów  członkowskich – cele, formy i narzędzia tej polityki.    CELE:    · Usuwanie barier we wszystkich gałęziach transportu  Ma temu służyć:  - ujednolicanie przepisów technicznych, podatkowych i socjalnych  - promowanie...

Źródła i formy finansowania infrastruktury transportu w krajach członk...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2135

Źródła i formy finansowania infrastruktury transportu w krajach  członkowskich UE        Źródła krajowe :    a) Publiczne:  1. Środki własne zarządcy infrastruktury,  2. Fundusze celowe KFD (Krajowy Fundusz Drogowy), FK (Fundusz Kolejowy), FŻŚ  (Fundusz Żeglugi Śródlądowej),  3. Środki budżetowe.  ...

Przesłanki kształtowania polityki transportowej państwa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

Przesłanki kształtowania polityki transportowej państwa.        Polityka transportowa to kształtowanie transportu przez publiczno-prawne organizacje i  instytucje. Kształt tej polityki zależeć będzie od uwarunkowań i czynników takich jak:    · aktualny stan systemu transportowego  · zakładane kieru...

Skutki posiadania gestii transportowej przez zagranicznego i polskiego...

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1526

Skutki posiadania gestii transportowej przez  zagranicznego i polskiego kontrahenta.    Gestia transportowa - to zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek  zorganizowania transportu i pokrycie kosztów tego transportu, np. jeżeli nasza firma  organizuje transport to gestia transportowa ...

Finansowania infrastruktury transportu w krajach UE

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

Źródła i formy finansowania infrastruktury transportu w krajach  członkowskich UE        Źródła krajowe :    a) Publiczne:  1. Środki własne zarządcy infrastruktury,  2. Fundusze celowe KFD (Krajowy Fundusz Drogowy), FK (Fundusz Kolejowy), FŻŚ  (Fundusz Żeglugi Śródlądowej),  3. Środki budżetowe.  ...

Kształtowanie polityki transportowej państwa

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1407

Przesłanki kształtowania polityki transportowej państwa.        Polityka transportowa to kształtowanie transportu przez publiczno-prawne organizacje i  instytucje. Kształt tej polityki zależeć będzie od uwarunkowań i czynników takich jak:    · aktualny stan systemu transportowego  · zakładane kieru...

Skutki posiadania gestii transportowej

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1267

Skutki posiadania gestii transportowej przez  zagranicznego i polskiego kontrahenta.    Gestia transportowa - to zastrzeżone w umowie kupna-sprzedaży prawo i obowiązek  zorganizowania transportu i pokrycie kosztów tego transportu, np. jeżeli nasza firma  organizuje transport to gestia transportowa ...

Projekt - Korea Północna

 • Politechnika Gdańska
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1092

    Korea Północna  Korea Północna to państwo położone w Azji Wschodniej nad Morzem Japońskim i Żółtym.  Zajmuje 120,5 tys. km2 powierzchni. Jest republiką socjalistyczną. Stolicą Korei Północnej jest  Phenian. Phenian jest stolicą Korei Północnej, czyli Koreańskiej Republiki Ludowo –  Demokratyczn...

Polityka transportowa UE - cele, formy, narzędzia

 • Akademia Morska w Gdyni
 • Polityka transportowe UE
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2506

Polityka transportowa UE ,jako element systemu regulacji sektora transportu krajów  członkowskich – cele, formy i narzędzia tej polityki.    CELE:    · Usuwanie barier we wszystkich gałęziach transportu  Ma temu służyć:  - ujednolicanie przepisów technicznych, podatkowych i socjalnych  - promowanie...