Bezpieczeństwo publiczne

Kompetencje prezydenta w czasie stanu wojennego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1470

KOMPETENCJE PREZYDENTA RP W CZASIE STANU WOJENNEGO. W stanie wojennym obroną narodową kieruje prezydent na wniosek RM może postawić w stan gotowości wojsko polskie (siły zbrojne), określa, na wniosek Rady Ministrów, zadania Sił Zbrojnych w czasie stanu wojennego. Stan gotowości bojowej określa maks...

Sytuacja kryzysowa a stany nadzwyczajne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2240

2) SYTUACJA KRYZYSOWA A STANY NADZWYCZAJNE Sytuacja kryzysowa - zespół okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych, wpływających na dany układ w taki sposób, iż zaczynają się i trwają w nim zmiany. Rezultatem tych zmian może być jakościowo nowy układ lub nowa struktura i funkcja w układzie istniejącym...

Pojęcie planów reagowania.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1358

POJĘCIE PLANÓW REAGOWANIA KRYZYSOWEGO. Plany reagowania kryzysowego opisują kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podstawie prawnej. KOMPETENCJE RADY MINISTRÓW W ZAKRESIE

Uzupełnienie do wykładów

 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej
 • dr inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1995

Tabele zawiera takie kwestie jak: Prewencja Poziom – Wykonawcy, Prewencja pierwszorzędowa, skierowana przeciwko korzeniom przestępczości, Prewencja drugorzędowa, ograniczająca ryzyko przestępstwa, Prewencja trzeciorzędowa, ograniczająca nawroty do przestępstwa, oraz bezpieczeństwo środków transp...

Prawa człowieka w stanie wojennym - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 798

OGRANICZANIE PRAW CZŁOWIEKA W CZASIE STANU WOJENNEGO.  Na obszarze, na którym został wprowadzony stan wojenny, ograniczeniom wolności i praw człowieka i obywatela podlegają wszystkie osoby fizyczne zamieszkałe lub przebywające tam chociażby czasowo, a także ograniczenia te stosuje się odpowiednio w...

Prawa człowieka w czasie stanu wyjątkowego - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1050

11) OGRANICZANIE PRAW CZŁOWIEKA W CZASIE STANU WYJĄTKOWEGO. Konstytucja zabrania ograniczania i zawieszania nawet w czasie stanu wyjątkowego następujących wolności praw, zakazów i zasad: - prawa do godności człowieka, - prawa do obywatelstwa i opieki Rzeczypospolitej podczas pobytu za granicą, - pr...

Pojęcie bezpieczeństwa publicznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2009

1) POJĘCIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO / PAŃSTWOWEGO / NARODOWEGO. Bezpieczeństwo publiczne - ogół warunków i instytucji chroniących życie, zdrowie, mienie obywateli oraz majątek ogólnonarodowy, ustrój i suwerenności państwa przed zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego. A także przed zjawiskami mogąc...

Rola organizacji pozarządowych - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1064

ROLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ZARZĄDZANIU BEZPIECZEŃSTWEM. Organizacja pozarządowa NGO (Non-governmental organization) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - trzeci sektor to ogół prywatnych organizacji, działających społecznie i nie dla zysku, czyli...

Okoliczności mogące uzasadniać wprowadzenie w Polsce stanów nadzwyczaj...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Bezpieczeństwo publiczne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1470

3) OKOLICZNOŚCI MOGĄCE UZASADNIAĆ WPROWADZENIE W POLSCE STANÓW NADZWYCZAJNYCH Stan nadzwyczajny w państwie to stan szczególnego zagrożenia. Wymaga on sięgnięcia po szczególne środki prawne. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej przewiduje...