Ustrój administracji publicznej

note /search

Ustrojowe prawo administracyjne - komplet wykładów

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 1533
Wyświetleń: 5502

in. zagadnienia takie jak: administracja publiczna, cechy administracji, podział prawa administracyjnego, normy prawa materialnego, podział administracji publicznej, organ administracji publicznej, klasyfikacja organów adm. publicznej, kompetencje organów administracji publicznej. W notatce znale...

Ustrój administracji publicznej notatki

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 2828
Wyświetleń: 9002

...Upoważnienie do wykonywania kompetencji – może być przez organ (lub inny podmiot) innemu organowi/podmiotowi administracji publicznej lub pracownikowi urzędu. Możliwe, jeśli zezwala na to prawo. Jest to swego rodzaju pełnomocnictwo. Organ wydający nie traci kompetencji, a organ upoważniony w...

Ustrój administracji publicznej RP

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 7119

dr hab. Jerzy Stelmasiak. Notatka zawiera 12 stron i porusza zagadnienia takie jak: pojęcie administracji, podział administracji, zasady ogólne ustrojowego prawa administracyjnego, system administracji rządowej, organy samorządu terytorialnego. Notatka zawiera również informacje takie jak:inne pod...

Pytania egzaminacyjne z odpowiedziami z przedmiotu Ustrój administracj...

  • Ustrój administracji publicznej
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4963

W pierwszej znajduje się 27 pytań dotyczących przedmiotu Ustrój Administracji Publicznej. Druga część składa się z odpowiedzi na powyższe pytania. W pytaniach tych poruszane są takie kwestie jak: administracja a administracja publiczna, struktura obecnego podziału terytorialnego państwa, struktura ...