Metoda reprezentacyjna

note /search

Metoda reprezentacyjna cz. 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3633

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierające rozwiązania zadań wraz z zestawami – treścią zadań. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu metoda reprezentacyjna. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. Przykład 1 Badaniu poddano partię kiełbasy ...

Metoda reprezentacyjna cz. 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3136

jpeg. Notatka to materiały z ćwiczeń zawierające rozwiązania zadań wraz z zestawami – treścią zadań. Notatka pozwoli na usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy z przedmiotu metoda reprezentacyjna. Pozwoli na przygotowanie się do zajęć i egzaminu. Przykład 1 Badaniu poddano partię kiełbasy ...

Metoda reprezentacyjna-Zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1246

1. Województwo Małopolskie liczy, z pominięciem miast Krakowa, Tarnowa i Nowego Targu 179 gmin. Na koniec 2011 roku zamieszkałe były przez następujące liczby osób: i L.mieszk tys.os. i L.mieszk tys.os. i L.mieszk tys.os. i ...

Metoda reprezentacyjna-Zadania - Przedział ufności

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1827

Przykład 1 Badaniu poddano partię kiełbasy zwyczajnej ze względu na średnią zawartość w niej tłuszczu. Partia kiełbasy składa się z N = 2 000 batonów umieszczonych na 4 wózkach wędzarniczych. W losowaniu ze zwracaniem pobrano próbę n = 180 batonów ze wszystkich wózków traktowanych łącznie, bowiem,...

Podstawowe pojęcia metody reprezentacyjnej - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1827

Podstawowe pojęcia metody reprezentacyjnej Metoda reprezentacyjna zajmuje się badaniem populacji skończonych. POPULACJA (skończona) to skończony zbiór składająca się z N różnych identyfikowalnych jednostek badania. W statystyce matem...

Metody reprezentacyjne - wzory

 • Uniwersytet Gdański
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1827

Wzory Liczba kombinacji prób (lpzz) Liczba kombinacji prób (lpbz) Własność nieobciążoności estymatora ; Wariancja z próby Odchylenie standardowe z próby Własność zgodność estymatora Prawdopodobieństwo średniej z próby dla k - odchyleń standardowej ...

Tablice liczb losowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1274

              Tablice liczb losowych    Źródło: Polska Norma PN N-03010   Statystyczna kontrola jakości  Losowy wybór sztuk do próbek;   Polski Komitet normalizacyjny  Warszawa, sierpień 1951    51      52        53      54      55        56 ...

Metoda Reprezentacyjna (4)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 896

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: losowanie warstwowe, alokacja prób w warstwach, wady alokacji z próby, estymacja średniej arytmetycznej...

Metoda Reprezentacyjna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1064

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Metoda Reprezentacyjna, wady i ograniczenia metody reprezentacyjnej, rodzaje błędów...

Metoda Reprezentacyjna (2)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metoda reprezentacyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: zbiorowość generalna, operat losowania, schematy losowania, losowe dobory próby...