Matematyka - strona 43

Krzywe w postaci parametrycznej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1561

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 5  Zastosowania całki oznaczonej –   krzywe w postaci parametrycznej     ZADANIE DOMOWE          www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1...

Liczby zespolone na płaszczyźnie - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1204

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS LICZB ZESPOLONYCH    Lekcja 7  Liczby zespolone na płaszczyźnie      ZADANIE DOMOWE              www.etrapez.pl  Strona 2    Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1 ...

Metoda Gaussa - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS MACIERZE    Lekcja 7  Układy równao liniowych. Metoda Gaussa.    ZADANIE DOMOWE                www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).        Pytanie 1         1 2 3 4 1 2 3 4 ) ) ) ) 1 2 2 2 4 ...

Monotoniczność, ekstrema funkcji - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2107

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 7  MONOTONICZNOŚD I EKSTREMA LOKALNE  FUNKCJI.  NAJMNIEJSZA I NAJWIĘKSZA WARTOŚD  FUNKCJI (EKSTREMA GLOBALNE).    ZADANIE DOMOWE        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz popraw...

Obliczanie pochodnej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 1  Obliczanie pochodnej z definicji      ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Pochodna (z def...

Obliczanie pochodnych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 721

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 2  Obliczanie pochodnych       ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Obliczając pochodną z def...

Obliczanie pól obszarów - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 966

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 3  Obliczanie pól obszarów    ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko...

Obliczanie pól powierzchni bryłowych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1848

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 4  Obliczanie długości łuków, objętości i pól  powierzchni brył obrotowych    ZADANIE DOMOWE          www.etrapez.pl  Strona 2    Czę...

Obliczanie przybliżonych wartości wyrazeń

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2128

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 3  OBLICZANIE PRZYBLIŻONYCH WARTOŚCI  WYRAŻEO.   OBLICZANIE STYCZNEJ I NORMALNEJ DO  KRZYWEJ.       ZADANIE DOMOWE    www.etrapez.pl  Strona 2        Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (...

Obliczanie stycznej i krzywej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1470

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 3  OBLICZANIE PRZYBLIŻONYCH WARTOŚCI  WYRAŻEO.   OBLICZANIE STYCZNEJ I NORMALNEJ DO  KRZYWEJ.     Odpowiedzi do zadania domowego        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  d  2)  d  3...