Monotoniczność, ekstrema funkcji - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2086
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Monotoniczność, ekstrema funkcji - omówienie - strona 1 Monotoniczność, ekstrema funkcji - omówienie - strona 2 Monotoniczność, ekstrema funkcji - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 7  MONOTONICZNOŚD I EKSTREMA LOKALNE  FUNKCJI.  NAJMNIEJSZA I NAJWIĘKSZA WARTOŚD  FUNKCJI (EKSTREMA GLOBALNE).    ZADANIE DOMOWE        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Czy jest możliwe, że wartośd funkcji w minimum lokalnym równa jest 10, a w maksimum 1?  a)  Nie  b)  Tak  Pytanie 2  W minimum lokalnym…   a)  Funkcja zmienia się z malejącej na rosnącą  b)  Funkcja zmienia się z rosnącej na malejącą  c)  Funkcja osiąga najmniejszą wartośd  d)  Pochodna funkcji ma wartości ujemne  Pytanie 3   Czym są zawsze rozwiązania równania  0 y   ?   a)  Miejscami zerowymi funkcji   y    b)  Miejscami zerowymi funkcji   y    c)  Ekstremami lokalnym funkcji  d)  Największymi albo najmniejszymi wartościami funkcji  Pytanie 4   Rysując schemat wykresu pochodnej zaczynamy zawsze od prawej strony. Co decyduje o  tym, czy od góry, czy od dołu?   a)  Znak (plus lub minus) przy pierwszej od lewej potędze x w odpowiednio  przekształconym równaniu  0 y     b)  To, ile razy rozwiązania równania  0 y    powtórzyły się  c)  Znak (plus lub minus) przy  2 x  w odpowiednio przekształconym równaniu  0 y     d)  Znak (plus lub minus) przy największej potędze x w odpowiednio przekształconym  równaniu  0 y           www.etrapez.pl  Strona 3    Pytanie 5  Rysując schemat wykresu pochodnej uwzględniamy miejsca zerowe pochodnej. Co decyduje  o tym, wykres przez nie „przechodzi”, albo się „odbija”?   a)  Znak przy największej potędze x w odpowiednio przekształconym równaniu  0 y     b)  To, czy dane miejsce zerowe jest liczbą parzystą, czy nieparzystą  c)  To, ile razy dane miejsce zerowe powtórzyło się w rozwiązaniach równania  0 y      d)  Znak miejsca zerowego  Pytanie 6    2 2 2 4 2 1 4 2 0 / 1 1 4 2 0 2 4 / : 2 2 x y x x x x x x x                   Obliczanie miejsc zerowych przebiegało jak wyżej. Jak zaczniemy rysowad przybliżony wykres  pochodnej?  a)  Od prawej i z góry  b)  Nie można określid  c)  Od lewej  d)  Od prawej i z dołu  Pytanie 7   Jaką dziedzinę zaznaczamy na wykresie pochodnej?  a)  Funkcji, której monotonicznośd badamy  ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz