Matematyka - strona 42

Badanie przebiegu zmienności funkcji - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 9  BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI    ZADANIE DOMOWE        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Ile punktów prze...

Całki funkcji elementarnych jednnej zmiennej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Analiza matematyczna I / Całki funkcji elementarnych (przez części, podstawienie) 1/32 Całki funkcji elementarnych jednej zmiennej całkowanie przez części i przez podstawienie Ten bryk będzie się nieco różnić od pozostałych. Tym razem skupimy się głównie na  przykładach, gdyż o ile liczenie pochodn...

Calki niewłasciwe - omówienie 2

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 2  Całki niewłaściwe    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  1)  c  2)  b  3)  b  4)  c  5)  b  6)  a  7)  b  8)  a  9)  c  10) a    Częśd 2: ZADANIA ...

Calki niewlasciwe - omówienie 1

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 2058

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 2  Całki niewłaściwe    ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Stro...

Całki oznaczone -zadania

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 1  Całki oznaczone    ZADANIE DOMOWE            www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna j...

Calki oznaczone - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI OZNACZONE, NIEWŁAŚCIWE  i ZASTOSOWANIA CAŁEK    Lekcja 1  Całki oznaczone    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  b  2)  d  3)  b  4)  c  5)  a  6)  b  7)  b  8)  a  9)  b  10) a    Część 2: ZADANIA  U...

Całki pierwotne - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI NIEOZNACZONE    Lekcja 6  Całki z pierwiastkami    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  d  2)  b  3)  d  4)  c  5)  b  6)  a  7)  d  8)  a  9)  a  10) b    Część 2: ZADANIA  Uwaga!  Rozwiązanie może ró...

Całki wymierne - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 2793

  www.etrapez.pl  Strona 1              KURS  CAŁKI NIEOZNACZONE    Lekcja 5  Całki wymierne    ROZWIĄZANIE ZADANIA DOMOWEGO        www.etrapez.pl  Strona 2    Część 1: TEST  1)  b  2)  d  3)  a  4)  b  5)  a  6)  d  7)  b  8)  a  9)  d  10) a    Część 2: ZADANIA  Uwaga!  Rozwiązanie może różnid si...

Dziedzina funkcji - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1491

  www.etrapez.pl  Strona 1               KURS POCHODNE i BADANIE  PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI  FUNKCJI    Lekcja 5  DZIEDZINA FUNKCJI      ZADANIE DOMOWE        www.etrapez.pl  Strona 2    Częśd 1: TEST  Zaznacz poprawną odpowiedź (tylko jedna jest prawdziwa).  Pytanie 1  Obliczanie dziedziny funkcji…  a)...

Krzywa w postaci jawnej - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1043

    eTrapez Usługi Edukacyjne E-Learning Krystian Karczyński  www.etrapez.pl    Krzywa w postaci  JAWNEJ    , ( ) x a b y f x ∈ =   Krzywa w postaci  PARAMETRYCZNEJ  ( ) ( ) , t x x t y y t α β ∈ =   =    Krzywa w postaci  BIEGUNOWEJ    ( ) 1 2 , ϕ ϕ ϕ ρ ρ ϕ ∈ =   POLA  OBSZARÓW  ( ) ( ) b a P...