Matematyka - strona 20

Ciągi i szeregi, macierze, rachunek operatorów, liczby zespolone.

 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 5383

8 stron wyczerpującej notatki z matematyki - definicje ciągów i szeregów, twierdzenia, dowody, wzory. W treści notatki pojawiają się następujące pojęcia i terminy: ciąg funkcyjny, zbieżność ciągu funkcyjnego do funkcji granicznej, Warunek Cauchy?ego, szereg Dirchleta, zbieżność szeregu liczbowego, r...

Różniczki wyższych rzędów

 • Matematyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 4501

Opracowanie tematu różniczki wyższych rzędów, definicje, twierdzenie, - notatki z matematyki w formacie pdf. W treści notatki z matematyki następujące zagadnienia: k-ta pochodna, druga pochodna, izomorfizm, odwzorowanie bijektywne, różniczka poch...

Funkcje uwikłane

 • Matematyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 6517

4-stronicowa notatka z matematyki (format pdf), której tematem są funkcje uwikłane. Bardzo przejrzysta, dobrze przygotowana notatka z definicjami, przykładami, rozwiązaniami. W treści notatki: funkcja uwikłana, ciągle funkcje uwikłane, twi...

Całki potrójne część druga

 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 4242

Definicja obszaru normalnego, twierdzenie o zamianie zmiennych w całce potrójnej, współrzędne walcowe, współrzędne sferyczne. Notatka zawiera także przykłady obliczeniowe.                                                                                                                                ...

Krzywe w przestrzeni

 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 4522

W treści notatki: wektor parametryzacji, przestrzeń trójwymiarowa, punkty wielokrotne, łuk zwykły, łuk skierowany, zmiana parametru na przeciwny, krzywa zamknięta zwykła, krzywa zorientowana dodatnio, krzywa zorientowana ujemnie, punkt osobliwy...

Całka powierzchniowa zorientowana

 • Matematyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3752

Dokument ma 8 stron i zawiera wzory oraz interpretację geometryczną. W notatce znajdują się rysunki mające ułatwić zrozumienie tematu, definicja całki powierzchniowej zorientowanej, twierdzenia oraz ich dowody, przykłady, twierdzenie Gaussa ? Ostrogradskiego,

Matematyka: macierze, całki, układy równań liniowych - wykłady

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Matematyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3549

Obliczenie wykorzystując metodę przekształceń elementarnych. Polega ona na tym, że do macierzy dopisujemy jej postać jednostkową a następnie obie macierze poddajemy kolejnym przekształceniom ich elementów tak, aby postać macierzy sprowadzić do postaci macierzy jednostkowej. Po takich przekształcen...

Matematyka 1 GiK AGH - ćwiczenia II - Rozwiązywanie równań

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr Elżbieta Bratuszewska
 • Matematyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 3654

Mgr Elżbieta Bartuszewska prowadziła ćwiczenia, z których to jest niniejsza notatka. Ćwiczenia były z przedmiotu matematyka, a ich tematem było rozwiązywanie równań. Notatka składa się z 4 zeskanowanych plików (jpg), pismo odręczne, czytelne. W notatce tej zostały przedstawione przykłady rozwiązanyc...

Matematyka 1 GiK AGH - wykład II - Teoria zbiorów, własności funkcji...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • mgr Elżbieta Bratuszewska
 • Matematyka
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3108

Przedmiot ten prowadziła mgr Elżbieta Bratuszewska. Notatka składa się z 6 zeskanowanych plików (jpg), pismo jest odręczne, czytelne. W notatce tej można znaleźć definicje kwantyfikatorów, pojęcie pierwotne zbioru, definicje orazy przykł...