Matematyka - strona 21

Matematyka Dyskretna - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr hab. Jarosław Grytczuk
 • Matematyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 833

Matematyka Dyskretna Jarosław Grytczuk 1 O trudnej sztuce liczenia 1.1 Zasada Mno˙zenia Jolanta K. (imi ˛e i inicjał fikcyjne) wybiera si ˛e na koncert charytaty- wny. Jak zwykle w takich wypadkach staje przed kolosalnym problemem wyboru kreacji oraz zestawu dodatków: kapelusza, torebki i butów. Po ...

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka - skrypt

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

W ojciech Ko rdecki Rachunek prawdopodobie stwa i statystyka matematyczna W ro c a w 1998 Spis tre ci Wst p 1 1. Prawdopodobie stwo 2 1.1. Aksjomaty prawdopodobie stwa 2 1.1.1. Przestrze zdarze 2 1.1.2. Aksjomaty Ko mogorowa 3 1.1.3. Geometryczna i klasyczna de nicja prawdopodobie stwa 5 1.1.4. Zad...

Algorytmy i Struktury Danych - omówienie

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Matematyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  Wydział Fizyki, kierunek informatyka stosowana                      Algorytmy i struktury danych                Notatki do wykładów dr inŜ. Pawła Prałata  Opracowane przez: Piotr Knychała   pi_knychala@o2.pl  http://www.czbobry.int.pl        Kalisz 2004...

Matematyka dyskretna - omówienie - zbiory

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • dr Władysław Skarbek
 • Matematyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1120

Matematyka Dyskretna Władysław Skarbek Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Październik 2004 – Styczeń 2005 Spis treści 1 Zbiory 3 1.1 Zbiory a typy danych  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.2 Elementy i podzbiory  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4...

Teoria na egzamin z matematyki, materiał z wykładów

 • Politechnika Śląska
 • dr Małgorzata Biedrońska
 • Matematyka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 8834

Teoria na egzamin z matematyki dla sem2, politechnika śląska, studia stacjonarne TWIERDZENIE de L’HOSPITALA: Jeżeli funkcje f(x)/g(x) i f’(x)/g’(x) określone w sąsiedztwie pktu xo i: 1. limf(x)=0 (x->x0) i limg(x)=0 oraz f(x)=( i g(x)=( 2. istnieje limf’(x)/g’(x) <x->xo>(właściwa lub nie...

Wzory na całki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1204

Wzory na całki: Metody całkowania: - bezpośrednie - całkowanie przez podstawienie - całkowanie przez części - całki wymierne - całki z pierwiastkami...

Funkcje - pojęcia podstawowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

1 Funkcje - pojęcia podstawowe 1.1 Definicje •  Funkcją  określoną na zbiorze  X  o wartościach w zbiorze  Y  nazywać będziemy każde przypo- rządkowanie elementowi zbioru  X  elementu zbioru  Y  . • Oznaczać będziemy to w sposób następujacy:  f  :  X → Y  (co odczytujemy  funkcja f działa ze zbior...

Funkcje - pojęcia podstawowe - Własności

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 721

1 Funkcja liniowa 1.1 Definicja • Funkcją liniową nazywamy funkcję  f  :  IR → IR  określoną wzorem  f  ( x ) =  ax  +  b , gdzie  a  i  b  są ustalonymi liczbami rzeczywistymi....

Preliminaria - elementy teorii mnogości

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Matematyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 798

/ 1 Preliminaria - elementy teorii mnogo´ sci 1.1 podstawowe poje ‘ cia i oznaczenia Poniewa˙z poje ‘ cie zbioru jest zwykle dla Pa´ nstwa naturalne, przypomnijmy wie ‘ c tylko, ˙ze: • przez du˙ze litery A, B, C, . . . oznaczamy zbiory; • przez male litery a, b, c, . . . oznaczamy elementy zbior´...