Poetyka

Poetyka a inne dziedziny wiedzy – zakres zagadnień

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Teresa Maria Korwin-Piotrowska
 • Poetyka
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2093

Poetyka a inne dziedziny wiedzy – zakres zagadnień Poetyka  - część wiedzy o literaturze  zajmująca się  organizacją wypowiedzi literackiej, budową, właściwościami  i systematyką utworów literackich Poetyka: - genologia - stylistyka - narratologia - wersologia - teoria języka poetyckiego Nauka o ...

Analiza wiersza Czesława Miłosza "Portret grecki", referat

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Justyna Rybka
 • Poetyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5964

Portret Grecki. Plik zapisany jest w formacie DOC i zawiera 3 strony. Dokładna tematyka notatki jest następująca: utwór portret grecki, wyznaniem samego poety, podmiot liryczny, liryka bezpośrednia, Czesław Miłosz, adresat utworu, sytuacja ...

Gatunki liryczne utrwalone w polskiej tradycji, referat

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Justyna Rybka
 • Poetyka
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3332

Dokładna tematyka notatki jest następująca: Kochanowski, Janicki, Karpiński, Ody Horacego, pieśni Kochanowskiego, C. Marota, Teokryt w Grecji i Wergiliusz w Rzymie, Leśmian, ballada, sielanka, poemat prozą, sonet, madrygał,

Stanisław Balbus - Historycznoliteracka aktywność stylizacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Jakub Stolc
 • Poetyka
Pobrań: 574
Wyświetleń: 2317

Stanisław Balbus - Historycznoliteracka aktywność stylizacji PASTISZ - nie reinterpretuje, tj. nie przekształca znaczeniowo i funkcjonalnie tradycji, ku której sięga, lecz jedynie ją przybliża i odpowiednio naświetla „objaśnia”. Pastisz posiada wszystkie cechy stylizacji prócz cech wymienionych ni...

Położenie podwalin pod logikę; retoryka i poetyka

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Poetyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2688

Dzięki zawartych w niej informacjach, możemy dowiedzieć się więcej o takich faktach, jak: pojęcie logiki, ogólna charakterystyka pism logicznych, hermeneutyka, sylogizm, poznanie bezpośrednie, logika a rzeczywistość, definicja retoryki, trzy rodz...