Marketing ery cyfrowej

note /search

Modele promocyjne reklam

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing ery cyfrowej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1379

Model promocyjny Oferowanie najczęściej darmowych usług i/lub produktów w zamian za umożliwienie klientowi przedstawiania materiałów promocyjnych ostatecznemu użytkownikowi. Podkategorie modelu: Pozycjonowanie serwisu Reklama kontekstow...

Marketing internetowy - cechy i cele

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing ery cyfrowej
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1645

Cele stron WWW firm to m.in.: 1) budowanie wizerunku przedsiębiorstwa 2) informowanie o nowym produkcie 3) opisywanie świadczonych usług i wyjaśnianie, jak produkt działa 4) nakłanianie konsumenta, aby natychmiast dokonał zakupu, tj. złożył zamówienie i zapłacił 5) utrzymywanie zdobytej świad...

Internet jako narzędzie marketingowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing ery cyfrowej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1470

Internet • Wg RFC 1463: - Połączone sieci komputerowe wykorzystujące do przesyłania i odbierania danych protokołów TCP/IP, - Społeczność, która wykorzystuje i rozwija tą sieć, - Zbiór zasobów znajdujących się w tej sieci. Najskuteczniejsze i najdynamiczniej rozwijające się narzędzie marketi...

Model 5 C Biznesu internetowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing ery cyfrowej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

Model 5 C Biznesu internetowego Źródło: A. Afuach … Biznes internetowy 12 sił, które w erze gospodarki cyfrowej będą miały największy wpływ na przemiany w gospodarce światowej wg Tapscotta: wiedza - istotny element tworzenia produktu i systemu budowania wartości cyfrowość i binarność -

Opłaty za reklamy

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing ery cyfrowej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1008

Opłaty za reklamy: FF (Flat Fee) - model zakupu powierzchni według którego opłata zależy od czasu emisji reklamy; ilość wyświetleń nie ma znaczenia. Model wychodzący z użycia, stosowany jeszcze przez małe, niszowe serwisy internetowe CPM (Cost Per Thousand) - koszt tysiąca wyświetleń danej rekla...

Specyfika internetowego promotion-mix

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing ery cyfrowej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1316

Specyfika internetowego promotion-mix Tradycyjne promotion-mix • Reklama • PR z publicity • Promocja sprzedaży • Marketing bezpośredni • Sprzedaż osobista Internetowy mix • Strona firmowa • Pozycjonowanie stron • Promocja w ...

Współczesne technologie teleinformatyczne

 • Uniwersytet Gdański
 • Marketing ery cyfrowej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

Współczesne technologie teleinformatyczne stanowi podstawę dla Nowej Gospodarki. 11 kwietnia 2012 Marketing wirusowy Wywodzi się od formy w jakiej informacja się rozprzestrzenia. Z tą różnicą od prawdziwych wirusów, że wirus przemiesz...