Literatura rosyjska

note /search

Aksjonow "Koledzy" - treść

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Василий Павлович Аксёнов. Коллеги Три друга — Алексей Максимов, Владислав Карпов и Александр Зеленин — заканчивают Ленинградский медицинский институт. Ребята дружат с первого курса, несмотря на разницу характеров и темпераментов: Максимов — резкий, ироничный, внутренне ранимый и поэтому «закрытый»,...

"Anna Karenina" - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 3885

ANNA KARENINA Największa powieść psychologiczna w dorobku pisarza. Już z motta: „Wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób.” dowiadujemy się, że autor porusza w...

Antoni Czechow - opowiadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

Antoni Czechow OPOWIADANIA Śmierć urzędnika Ekspozycja: egzekutor Iwan Czerniakow ogląda sztukę w teatrze Zawiązanie akcji: przypadkowe kichnięcie na Brizżałowa - urzędnika wysokiej rangi Rozwiązanie akcji: ciągłe przepraszanie mimo, że Brizżałow w ogóle się tym nie przejął Kulminacja: Brizżałow...

Idea Aloszy, idea Zosimy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1484

IDEA ALOSZY Alosza Karamazow, najmłodszy z braci, przygotowywał się do życia w zakonie, ale jego ojciec duchowy starzec Zosima w testamencie, będąc na łożu śmierci, rozkazał mu wrócić do ludzi, przejść przez grzech i cierpienie i w ten sposób osiągnąć ideał religijny. Aleksy został w notatkach nazw...

Idea Iwana - opis

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

IDEA IWANA Iwan (uczony brat, ateista, męczennik idei) jest w powieści „ognistym piecem zwątpienia” chrześcijańskiej utopii jaką przedstawia Zosima i Alosza. Światopogląd średniego z braci jest przeniknięty myśleniem historycznym. Iwan jest owocem ...

"Lolita" w języku rosyjskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Лолита Гумберт Гумберт, тридцатисемилетний преподаватель французской литературы, испытывает неординарную склонность к нимфеткам, как он их называет — очаровательным девочкам от девяти до четырнадцати лет. Давнее детское впечатление наделило его этим подпольным переживанием, отвращающим от более зре...

Moskwa - "Pietuszki" w języku rosyjskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

«Москва   — Петушки» псевдо-автобиографическая постмодернистская поэма в прозе писателя Венедикта Ерофеева. Поэма написана между 1969 и 1970 годами, распространялась самиздатом, и впервые была опубликована в 1973 году в Израиле, затем — в 1977 году в Париже. В СССР опубликована только в эпоху пере...

Obraz Anny i Wrońskiego - "Anna Karenina"

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1764

OBRAZ ANNY I WROŃSKIEGO Wprowadzając motto z listu do Rzymian „ Mnie pomsta, Ja oddam ” bronił głównej bohaterki przed krzywdzącym osądem społeczeństwa. Do tego właśnie motta nawiąże w przyszłości tołstoizm. Ideę można więc sformułować nas...

Osąd arystokracji i administracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1631

Lew Tołstoj Anna Karenina Osąd arystokracji i administracji Główna bohaterka Anna jest arystokratką, obraca się w tym towarzystwie, dlatego ją najlepiej poznajemy. Ważne jest, że i Tołstoj wywodził się z tej klasy, potępiał jednak jej obyczaje. Życie klas arystokratycznej i administracyjnej upływa ...

Państwo Gołowlewowie - sąd rodzinny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura rosyjska
Pobrań: 833
Wyświetleń: 1533

PAŃSTWO GOŁOWLEWOWIE Satyryczno - obyczajowa powieść M. Sałtykowa - Szczedrina z 1875-80 pokazująca proces rozpadu rodziny szlacheckiej w Rosji przed i po reformie uwłaszczeniowej. Trzy pokolenia rodziny Gołowlewów reprezentują proces degradacji fizycznej i duchowej ludzi pustych, egoistycznych, ni...