Kultura i język

note /search

Kontestacja i kontrultura

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kultura i język
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2289

Nazwa przedmiotu z jakiego one pochodzą to od hippisów do alterglobalistów. Zawartość notatki jest następująca: omówienie ruchów społecznych, pojęcie kontestacji/kontrkultury lat 60. XX wieku, omówienie ruchów prekursorskich, ruch hippisowski, rewolty, rewolucja seksualno-obyczajowa, przełom między...

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 1

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kultura i język
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

Wykład z zajęć Language and Culture prowadzonych przez prof. Tadeusza Sławka. Notatki są w języku angielskim. Ich tematyka jest nstępująca: definicje kultury, składniki kultury, kultura niska vs kultura wysoka, zrozumienie kultury, postrzeganie kultury przez filozofów oraz naukowców, wartość kultury...

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 3

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kultura i język
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

szkoły frankfurckiej (m.in. Theodore Adorno). (…) … was established by the Treaty of Maastricht in 1993 upon the foundations of European Community. With over 500 million citizensw, the EU generated an estimated 28%, share of the nominal and about 21% of the PPP gross domestic product. UE CREATOR...

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 5

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kultura i język
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

in. kultury masowej oraz amerykanizacji współczesnej kultury. W notatce znajdują się informacje o takich osobach jak: Paul Goodman, Theodore Roszak, Ivan Ilich, Edward Hicks, Norman Rockwell, Charles Baudelaire, Jeremy Rifkin, Keith Richards, Robert Johnson, Cornel West. (…) … - dominated by obed...

Language and Culture - wykład w języku angielskim cz. 6

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Kultura i język
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Omówienie roli kulturotwórczej rock'n'rolal, najwybitniejszych przedstawicieli, ewolucji gatunku, itd. W notatce znajdują się informacje o takich osobach jak: Richard Middleton, Toni Morrison, Richard Penniman, Rolling Stones, Chuck Berry, Randy Newman, The Beatles, Jefferson Airplane. (…) … Ro...

Kultura i język

 • Uniwersytet Gdański
 • Kultura i język
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2065

Opisuje językowy obraz świata (według Johna Locke'a i R. Grzegorczykowej) oraz zawiera teorię J. Bartmińskiego na temat stereotypów. Notatka porusza zagadnienia takie jak: kultura, język, językowy, obraz świata, pojęcia kluczowe, problem przekładu. ...