Historia urbanistyki

note /search

Historia urbanistyki- renesans

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 882
Wyświetleń: 4186

RENESANS 1453 - zdobycie Konstantynopola; Konstantyn XI vs Mahomed II; Wutruwiusz - Dziesięć ksiąg o architekturze; miasto należy chronić przed wiejącymi wiatrami przy pomocy zapór odpowiednio ustawionych, przyjmując osiem możliwych kierunków = zewnętrzny

Zagadnienia na zaliczenie historia urbanistyki

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 3115

GRECJA 1. GEOGRAFICZNA ODRĘBNOŚĆ GRECJI - wyspowy i półwyspowy charakter Peloponezu: poszarpana linia brzegowa o głęboko wdzierających się zatokach morskich; północna granica półwyspu greckiego w formie naturalnej zapory górskiej utrudniała kontakty północnej części Grecji z Półwyspem Bałkańskim;...

Urbanistyka miast okresu Średniowiecza w Polsce

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 1736
Wyświetleń: 6237

URBANISTYKA MIAST OKRESU ŚREDNIOWIECZA (do poł. XIII w.) W POLSCE: 1. GENEZA FORMOWANIA SIĘ MIAST POLSKICH: plemiona GOPLAN, POLAN, WISLAN, SLEZAN, OPOLAN; a. Teorie ewolucyjne (grodowa i targowa) rozwoju miast w Polsce jako wyraz ciąg...

Test - Historia urbanistyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 1547
Wyświetleń: 3780

Zestaw 1 1. Świątynie w starożytnym Egipcie a. były układem swobodnie zgrupowanych budynków b. miały układ osiowo-symetryczny łączący pomieszczenia od pylonów po sacrum c. składały się z jednego pomieszczenia otoczonego kolumnadą 2. Kolumny na rys. 1 stosowano w budowlach: a. w Egipcie (

Wykład - Historia urbanistyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 882
Wyświetleń: 2891

Historia urbanistyki - wykład 1 Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura Zaliczenie przedmiotu - egzamin - pisemny test. Arch. czynny i dydaktyk - porusza się po polach urbanistyki i architektury oraz rynkiem nieruchomości. Nie jest wielu specjalistów w Polsce. Każdy musi rozumieć szeroki kontekst zdar...

Wykład - Historia urbanistyki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2128

Historia urbanistyki - wykład 2 Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura Egipt Chronologia -- okres archaiczny (predynastyczny i wczesno dynastyczny) Ok. 3200-2700 pne Budowle: -mastaby z suszonej cegły -stele, domy z trzciny i papirusu -późn...

Wykład - mykeny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2149

Historia urbanistyki - wykład 3 Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura Mykeny Budowle -budowle pałacowe ufortyfikowane w dekoracjach motywy militarne -twierdze z potężnymi murami, pierwsze dziedzińce perystylowe -groby tolosowe, szybowe i komorowe -grób

Wykład - Monumentalne Budowle

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1617

Historia urbanistyki - wykład 4 Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura Monumentalne Budowle Teatry -wznoszone na planie półkola na nie koła na terenie płaskim, a nie zboczach gór -prosty bok zamykano murem, widzownie nie widzieli otaczającego krajobrazu -cavea, czyli siedzenia dla widzów opierały ...

Wykład - Architektura i urbanistyka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2198

Historia urbanistyki - wykład 5 Prof. UE dr hab. Inż. Ewa Stachura Architektura i urbanistyka Miedzy antykiem a średniowieczem 1000'letni okres, którym się nie zajmujemy. Między III a w X-XI w architekturze i urbanistyce nic się nie zdarzyło. To wtedy kształtuje się cywilizacja europejska. Kształ...

Test - Historia urbanistyki- zestaw II

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia urbanistyki
Pobrań: 938
Wyświetleń: 2184

Zestaw 2 1. Piramida jest budowlą a. pałacową b. sakralną c. grobowcem 2. Rysunek 1 prezentuje rzuty różnych typów: a. świątyni greckiej b. domu rzymskiego c. grobów tolosowych w Mykenach 3. Odkryta arena o kształcie elipsy lub koła otoczona - najczęściej wznoszącymi się schodkowo - ławkami...